I det fynske folks tjeneste

Kun amtsborgmesteren må ryge

Fra 1. oktober bliver der totalt rygeforbud på Amtsgården i Odense. Derefter skal alle 7-800 medarbejdere uden for, når de vil tænde sig en smøg. Undtaget fra de nye skrappe regler er dog amtsborgmesteren og formændene for de politiske udvalg.

-

Fra 1. oktober bliver der totalt rygeforbud på Amtsgården i Odense. Derefter skal alle 7-800 medarbejdere uden for, når de vil tænde sig en smøg. Undtaget fra de nye skrappe regler er dog amtsborgmesteren og formændene for de politiske udvalg.

Fra 1. oktober bliver der trængsel på amtsborgmesteren og udvalgsformændenes kontorer på Amtsgården i Odense. Det er nemlig de eneste steder, hvor der må ryges indenfor. Og hvis der ikke er plads på politikernes kontorer må rygerne fortrække til de grønne områder uden for amtsgården.

Et kompromis

Det er medarbejdernes øverste organ HMU-udvalget, der har udarbejdet   forslaget til en ny rygepolitik. I dag er det tilladt at ryge på amtsgården, men på grund af sundhedsfaren ønsker udvalget at rygning fremover bliver henvist til udendørsområderne.

Men de nye skrappe regler kommer ikke til at gælde for amtsborgmesteren og de fem udvalgsformænd.

- Vores forslag er et kompromis. Vi har modtaget nogle klare signaler fra nogle af politikerne om at de vil have lov til at ryge på deres kontorer. Og da det er uklart om et medarbejderudvalg har kompetance til at lave regler for folkevalgte politikere, har vi valgt at undtage de seks kontorer fra den nye rygepolitik, siger Erik Lønbæk fra HMU-udvalget.

Mod forbud

Såvidt det vides, er der kun et par af udvalgsformændene, der ryger.

- Jeg er generelt modstander af forbud mod rygning. Men hvis der bliver indført et forbud på Amtsgården, så synes jeg, at det ville være rimeligt, at det også omfattede politikerne, siger Poul-Erik Svendsen, der også siger, at han aldrig ryger på arbejdet.

Noget pjat

Formanden for amtets Social- og psykiatriudvalget Ib Dalsfledt (løsgænger), er én af de udvalgsformænd, der har vendt sig mod den nye rygepolitik.

- Jeg ryger pibe på mit kontor, og det vil jeg fortsætte med. Jeg synes, at det er noget pjat, at amtsrådet skal behandle denne sag. Vi skal naturligvis vise hensyn, når vi ryger, men jeg er folkevalgt, og ingen skal blande sig i om jeg ryger på mit kontor, siger Ib Dalsfledt.

De nye rygeregler skal behandles af økonomiudvalget på fredag, og hvis forslaget bliver vedtaget, vil der ikke blive bygget særlige udendørsfaciliteter for rygerne. Amtet er som bekendt ved at blive nedlagt, og Fyns Amt vil derfor ikke ofre penge på et udendørsrygerum.

Samtlige ansatte vil samtidig med de nye rygeregler få et tilbud om hjælp til at holde op med at ryge.