Kun få ældre dehydrerer i varmen

Trods de mange ugers høje temperaturer er der forbavsende få ældre, der dehydrerer i varmen. Ældreplejen er blevet bedre til at opfordre de ældre til at drikke vand.

-

Trods de mange ugers høje temperaturer er der forbavsende få ældre, der dehydrerer i varmen. Ældreplejen er blevet bedre til at opfordre de ældre til at drikke vand.

På den akutte medicinske afdeling på Odense Universitetshospital er personalet overrasket over hvor få ældre, der er blevet indlagt med dehydrering her i sommer.

\"Til trods for næsten fire uger med tropisk varme har vi kun set en håndfuld ældre, der er dehydreret. Det er vi meget positivt overraskede over\", siger Ove Gross, der er afdelingssygeplejerske på C7.

Mere opmærksomme
John Bjerke, der er leder af hjemmeplejen i Distrikt Hunderup i Odense fortæller, at plejerne er blevet mere opmærksomme på at opfordre de ældre til at drikke vand, når det er så varmt.

\"Det ser ud til, at hjemmeplejens indsats på området, har givet resultat. Det er vi meget glade for\", siger Ove Gross fra Universitetshospitalet.