Kun få kommuner uden elektronisk service

Kun fem fynske kommuner kan i dag ikke tilbyde borgerne elektronisk service over internettet.

Fem kommuner mangler hjemmesider

Kun fem fynske kommuner kan i dag ikke tilbyde borgerne elektronisk service over internettet.

Bor du i Ryslinge, Bogense, Aarup, Marstal eller Ærøskøbing hører du til blandt det mindretal af fynboer, der ikke kan blive betjent elektronisk. Resten af de 32 kommuner i Fyns Amt tilbyder i mindre eller større udstrækning service til borgerne over internettet.

Men kommunernes tilbud til borgerne er vidt forskellige.

Ringe kommune var én af de første på internettet, og i dag har kommunen en veludbygget hjemmeside, hvor borgerne kan få information, vejledning og samtidig servicere sig selv på en lang række områder.

I andre kommuner er hjemmesiderne begrænset til oplysning om kommunens tilbud.

Flere af de fem kommuner uden hjemmesider forventer dog at kunne tilbyde elektronisk service i løbet af det nye år.