Kursus for biavlere

Dalum Landbrugsskole tilbyder i november et kursus i biavl, kaldet Basiskursus i biavl. Baggrunden er, at interessen for biavl er stærkt stigende.

Basiskursus i biavl er blevet til i samarbejde med de fem danske biavlsorganisationer og NaturErhvervsstyrelsen.

Det er et direkte resultat af, at Danmarks Biavlerforening mærker stærkt stigende interesse for biavl, og at det kræver megen viden og tålmodighed at blive en god biavler.

Kurset bygger ovenpå de introduktionskurser, som lokale biavlerforeninger holder.

Kursisterne lærer blandt andet om praktisk biavl, driftsøkonomi, biers fødegrundlag, enkel dronningeavl, bekæmpelse af sygdommen varroa og andre sygdomme.

Kurset foregår over to weekender i november. Programmet og yderligere oplysninger kan ses på www.dalumlandbrugsskole.dk