Kvæget på Skovsgård til salg

Danmarks Naturfredningsforening har sat kvæget på deres økologiske gård på Sydlangeland til salg. Driften af Skovsgård og kvægbestanden på 100 dyr har længe belastet foreningens økonomi. Og nu har foreningen fået nok af den underskudsgivende kvægbestand.

-

Danmarks Naturfredningsforening har sat kvæget på deres økologiske gård på Sydlangeland til salg. Driften af Skovsgård og kvægbestanden på 100 dyr har længe belastet foreningens økonomi. Og nu har foreningen fået nok af den underskudsgivende kvægbestand.


De 100 malkekøer forlader Skovsgård på Sydlangeland, når mælkekvoten løber ud til foråret.  Danmarks Naturfredningsforening håber, at salget af køerne vil rette op på den katastrofale økonomi på Skovsgård.


Danmarks Naturfredningsforening omlagde i 1989 Skovsgård til en økologisk bedrift. Men godset har hele tiden givet underskud og mange medlemmer af foreningen har ønsket at foreningen skulle sælge arvestykket.


Men indtil videre er Skovsgård altså stadig ejet af Danmarks Naturfredningsforening.