I det fynske folks tjeneste

Kvinde fik dødstrusler: Minister afviser kritik

En sag om en 42-årig fynsk kvinde, der blev udsat for dødstrusler fra ekskæreste, og savnede hjælp fra Fyns Politi fik Trine Bramsen (S) til at reagere. Hun rejse sagen overfor justitsministeren. Men ministeren afviser nu, at der er brug for nye initiativer.

Foto: Ole Holbech

En 42-årig kvinde fra Fyn er blevet truet på livet af sin ekskæreste, men der gik seks dage før politiet reagerede.

Af hensyn til kvindens sikkerhed har TV 2/FYN valgt at anonymisere hende og kalde hende et andet navn, Mette.

Den 42-årige 'Mette' gik fra sin ekskæreste i efteråret. Herefter fulgte flere uger med mange hadske og ubehagelige beskeder. Hele forløbet kulminerede i påsken, og Mette valgte efterfølgende at politianmelde sin ekskæreste for dødstruslerne.

Læs også Mette fortalte om dødstrusler på tv: - Først nu lytter politiet

Politiet valgte hverken at give Mette en overfaldsalarm eller ekskæresten et tilhold - på trods af, at Mette havde SMS'er og telefonbeskeder med dødstrusler fra ekskæresten.

Først seks dage efter at Mette anmeldte sin ekskæreste til politiet for dødstrusler, blev hun kontaktet af politiet.

TV 2/FYNs omtale af sagen fik Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen til at reagere.

- Jeg synes ikke, det lyder som en rimelig behandling af en kvinde, der jo åbenlyst er bange. Sådan en kvinde skal altså opleve, at myndighederne står på hendes side og ikke er yderligere en modstander, når hun frygter, at der kommer til at ske hende noget. Det undrer mig meget, at man ikke har valgt fra politiets side - som minimum - at udlevere en overfaldsalarm, siger Trine Bramsen og understreger:

Læs også 42-årig kvinde fik dødstrusler af ekskæreste: - Politiet tager det ikke alvorligt

- Jeg har den holdning, at man hellere skal udlevere 100 overfaldsalarmer for meget end én for lidt.

Trine Bramsen rejste sagen over for justitsministeren:

”Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt der er behov for nye redskaber eller initiativer til beskyttelse af personer, der udsættes for vold eller trusler fra nuværende eller tidligere partnere?”

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet (se nedenfor), og på baggrund af svaret vurderer han, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for nye initiativer på området.

Udtalelse fra Rigspolitiet

”Rigspolitiet er løbende opmærksom på at tilpasse den politi- og forebyggelsesmæssige indsats i sager om vold/trusler i nære relationer og på stalkingområdet under hensyn til ny viden på området og til de erfaringer, der gøres med de nævnte områder – både nationalt og internationalt.
 
Det kan i den forbindelse oplyses, at Rigspolitiet følger udviklingen i politikredsene i forhold til implementeringen af de såkaldte evidensbaserede risikovurderingsværktøjer til brug for sager om samlivsrelateret vold, æresrelateret vold og stalking samt implementeringen og anvendelsen af det såkaldte strakstilhold.
 
Rigspolitiet deltager endvidere i det rådgivende forum om stalking, som Justitsministeriet nedsatte i forbindelse med lanceringen af regeringsudspillet ”Stop Stalking” fra marts 2016, ligesom Rigspolitiet følger Dansk Stalking Center og Sydøstjyllands Politis projekt ”Stop Stalking”. Projektet er tildelt midler fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje og gennemføres i perioden 2016-2018. Projektet har til formål at forebygge og stoppe eskalering af sager om stalking gennem individuel og målrettet intervention for både stalker og stalkingudsat. Når projektet er afsluttet, er det hensigten, at resultaterne evalueres og i relevant og muligt omfang implementeres i alle landets politikredse.”