I det fynske folks tjeneste

Kvinder går til stålet hos Ib Andresen Industri

Flere kvinder i ledelsen har været med til at skabe et større overskud og en bedre konkurrenceevne hos Nordens største underleverandør af stål

00:32

Video: Alex Syrik

Annemette Filstrup har brudt med en næsten 50 år gammel tradition. Hun er den første kvinde med en lederstilling i produktionen hos Nordens største underleverandør til stålindustrien.

Ib Andresen Industri i Langeskov er en mandsomineret industriarbejdsplads i den mest traditionelle forstand. Alligevel var den 49-årige pioner ikke i tvivl om, at hun gerne ville erstatte sin mandlige kollega på posten for at gøre en forskel.

- Jeg har ihvertfald forsøgt at komme meget ind på medarbejderne og lære dem godt at kende. Jeg har prøvet at se tingene fra deres verdensbillede og møde dem, der hvor de er. Det har været min force at se, hvordan vi kan flytte os i samme retning, siger Annemette Filstrup.  

Hun er en af de otte kvinder ud af ialt 45 ledere på stålvirksomheden. Kvinderne er først kommet til i ledelsen efter administrerende direktør Bjørn Thorsen tiltrådte. 

Verden bliver mere og mere kompleks, og så tror vi, det er en kæmpe fordel at have nogle flere kvindelige ledere. For de kan netop holde os op på den proces, så der ikke bare bliver truffet for hurtige beslutninger

Bjørn Thorsen, administrerende direktør, Ib Andresen Industri

- Vi får lidt mere fokus på processer. Fordi når man er ingeniør, så tænker man meget i at sætte to streger under, og så er det sådan. Verden bliver mere og mere kompleks, og så tror vi, det er en kæmpe fordel at have nogle flere kvindelige ledere. For de kan netop holde os op på den proces, så der ikke bare bliver truffet for hurtige beslutninger, siger han.

Igennem de seneste tre år er antallet af kvindelige ledere i koncernen vokset fra 11 procent i 2014 frem til 17 procent sidste år. Dermed er koncernens målsætning om at kvindelige ledere minimum skal udgøre 10 procent overholdt og mere til.

Traditionel grundlægger

Den 86-årige grundlægger og nuværende bestyrelsesformand Ib Andresen har ellers et meget traditionelt forhold til kønsroller og til kvinder i bestyrelser. Men ifølge Erhvervsstyrelsen skal virksomheder med over 50 ansatte lave et mål for for andelen af kvinder i deres bestyrelser og udarbejde en politik for at fremme kvinder i de øvrige ledelseslag. 

- Det har ikke været min stærke side, men nu har vi jo haft flere kvinder lukket ind her på det seneste. Og det er jo gået godt, siger jubilaren, der i næste uge kan fejre 50 års jubilæum med virksomheden.

Vel at mærke med en bestyrelse, der endnu ikke har et kvindeligt medlem. Det er dog en del af målsætningen at få valgt en kvinde ind senest i 2018.  

- Det  skal nok komme, når vi finder den rigtige, siger Ib Andresen.

Andelen af kvindelige ledere i industrien er steget markant de seneste 10 år. Foto: Alex Syrik

 

Flere kvinder på vej

Ifølge en analyse fra Dansk Industri, så er andelen af kvinder i både den daglige ledelse og i bestyrelserne i de børsnoterede danske virksomheder vokset markant i løbet af de seneste 10 år.

Det kvindelige touch hos det fynske stålfirma har gjort en stor forskel i den ellers mandsdominerede verden af stål. 

- De har stillet spørgsmål til, hvorfor vi gør som vi plejer, og det har skabt bevægelse. Vi opnår en meget bedre løsning ude hos vores kunder, og vi mærker det på bundlinjen, fordi vi bliver meget mere konkurrencedygtige, siger Bjørn Thorsen

AnneMette Filstrup er efterfølgende blevet chef for kundecenteret i Langeskov og har haft en stor fordel af at kende produktionen fra gulvet.

- Grunden til at jeg er i en industrivirksomhed er, at jeg godt kan lide flowet.  Det hurtigt i produktionen, og der er ikke så langt fra ordre til handling , siger hun.

Hun har kun mødt postitive reaktioner, men har set det som en udfordring at komme på bølgelængde med sine mandlige kolleger. Det at tale samme sprog har været en udfordring. Alligevel forstår hun ikke, hvorfor der ikke er flere kvinder, som vælger en ledelsespost industrifagene.

- Nej, jeg synes, det er spændende! Jeg vil anbefale, at der var flere, der gjorde det. For det er en helt ny verden, der åbner sig, siger hun

Kigger man frem mod det næste runde jubilæum, så håber den administerende direktør, at fordelingen af mænd og kvinder i bestyrelsen er fifty-fifty. 

- Hvorfor ikke? Vi skal udfordre os selv på det traditionelle, for verden ændrer sig meget hurtigt rundt om os. Vi skal koble de to ting sammen, ellers taber vi i sidste ende. Og det ønsker vi ikke, siger Bjørn Thorsen