Kvit smøgerne via Internettet

Sundhedstjenesten NetDoktor, der blev stiftet af to fynboer, tilbyder fra i dag gratis rygeafvænning på Internettet.

NetDoktor danner rygestop-forum

Sundhedstjenesten NetDoktor, der blev stiftet af to fynboer, tilbyder fra i dag gratis rygeafvænning på Internettet.

Tilbuddet omfatter bl.a. virtuelle ryge-stop-grupper, hvor man kan få råd, vejledning og støtte til at kvitte tobakken. Desuden kan man på samme internetadresse finde facts og vejledning om samme emne, og der er mulighed for at gennemgå et individuelt rygestop-program.

Et af midlerne er, at brugerne fører dagbog over rygestoppet og dets vanskeligheder. Den kan de så vælge at gøre tilgængelig, så andre kan komme med opmuntring. Her kan man f.eks. også notere argumenter for og imod rygestoppet, så man kan se tilbage, når der opstår kriser.

NetDoktor Rygning har i øvrigt en læge og en psykolog tilknyttet som brugerne kan stille spørgsmål til.