Lade brændte ned til grunden

-

-

En voldsom brand raserede søndag eftermiddag en ladebygning på en gård i Allerup syd for Odense.    

Da Odense brandvæsen nåede frem havde ilden fat i det meste af tagetagen, og brandfolkene frygtede at ilden ville brede sig til stuehuset. Det lykkedes dog at begrænse den til ladebygningen, som brændte ned til grunden.

Branden menes at være opstået omkring et halmfyr, men det endelige svar får man først efter tekniske undersøgelser mandag morgen.