Læge idømt stor bøde for at smide lægejournaler i papircontainer

Lægejournaler med meget personfølsomme oplysninger endte i en papircontainer, og det koster nu en nordfynsk læge en bøde på 35.000 kroner.

Det kan koste dyrt, hvis man ikke er opmærksom på, hvad man smider i skraldespanden. Det må en nordfynsk læge sande, efter han er blevet idømt en bøde på 35.000 kroner. 

Bøden får han, efter en kvinde fandt 23 patientjournaler samt en håndskrevet liste med 86 personers navne og CPR-numre i en papircontainer på en genbrugsstation.

- Sagen starter med, at en kvinde er på genbrugsstationen for at smide gamle aviser ud. Da hun gør det, ser hun dokumenterne ligger sådan i en vifte, så man kan læse oplysningerne i journalerne, siger Maria Fanø-Fredeløkke, der er senioranklager ved Fyns Politi og anklager i sagen.

- Det er papirer, hvor man kan læse alt om de her personer. Udover CPR-numre og navne, er det alt, hvad man har fejlet. Om de ryger, om de drikker. Hvordan deres mentale helbred er.

I retten forklarede kvinden, at hun synes, det var ubehageligt, at papirerne lå til offentligt skue, og hun kontaktede derfor politiet. 

Stort fokus på datasikkerhed

Efterfølgende blev papirerne sikret, og lægen blev sigtet for at overtræde journalføringsbekendtgørelsen, som tilsiger hvordan læger skal håndtere de oplysninger, der står i patientjournaler. 

Derudover blev han sigtet for at overtræde databeskyttelsesforordningen.

Dommen blev afsagt 14. juni, og anklagemyndigheden har efterfølgende drøftet, om den skulle ankes, fordi man har stort fokus på, at de straffe, der bliver afsagt i sager om databeskyttelse, er hårde nok. 

- Vi har haft den forbi statsadvokaten for at drøfte, om den skulle ankes. Det gør vi, fordi der er stort fokus på det her område, og så vil man sikre, at straffen er høj nok. Det var den, fordi den er på linje med det datatilsynet anbefaler, siger Maria Fanø-Fredeløkke.

Sket ved en fejl 

Lægen forklarede i retten, at journalerne var endt på genbrugsstationen ved en fejl, som bundede i, at de var blevet blandet sammen med nogle af hans personlige papirer. 

Derfor vidste han ikke, at der var personfølsomme oplysninger blandt de papirer, som blev smidt ud.

At det er uforsætligt spiller ind i størrelsen på den bøde, som lægen nu står over for at skulle betale, forklarer sagens anklager.

- Det, vi har lagt til grund, er, at det ikke gjort med vilje. Det er en fejl, siger Maria Fanø-Fredeløkke. 

Men selvom det er sket ved en fejl, er det alvorligt, da personfølsomme oplysninger i de forkerte hænder kan give mange problemer.

- Vi har meget fokus på det, og vi har set utroligt mange sager med ID-tyveri og misbrug af  CPR-numre. Det er noget, vi ser på med alvor. I den her sag er der både aspektet med CPR-numrene og med helbredsoplysningerne, som i sagens natur er meget personlige. Der er en grund til at helbredsoplysninger er særligt beskyttede, siger senioranklageren. 

Den dømte udbad sig efter dommen betænkningstid. Efter dommen er afsagt har man 14 dage, hvor det er muligt at anke.