Læge- og Skadevagten fik god start

Den første dag med Læge- og Skadevagten i Region Syddanmark levede fuldt op til Regionens forventninger.

Siden klokken 08.00 tirsdag morgen har syddanskerne skullet ringe til Læge- og Skadevagten på telefon 70 11 07 07 inden de tog på skadestuen.

Klokken 16.00 havde 223 syddanskere gjort det, og de kom alle igennem til personalet indenfor to minutter.

Telefonen er bemandet udfra, at 290 syddanskere i gennemsnit vil ringe på hverdage mellem klokken 08.00 og 16.00.

I det lys har tirsdag været en stille dag, og det påvirker også ventetiden.

Ikke helt gnidningsløst

Selvom det lykkedes at overholde målet for ventetid, var det ikke alt, der gik perfekt.

For eksempel har nogle patienter ventet længe i skadestuernes venteværelser, selvom de havde fået en tid over telefonen.

De var nemlig ikke blevet gjort opmærksomme på, at de skulle henvende sig i skranken ved ankomst.

- Det er klart, at der er mange arbejdsgange, der skal falde på plads med så store forandringer, siger Christian Jørgensen, som er leder for de visitationssygeplejersker, som bemander telefonen i dagtimerne.

- Så snart vi bliver opmærksomme på, at noget skal rettes eller kommunikeres bedre, gør vi selvfølgelig det, siger han.

Telefonen er døgnbemandet med specialuddannede sygeplejersker og læger, som vurderer, om det er nødvendigt at tage på skadestuen eller om man kan vente til egen læge åbner, eller man selv kan udbedre skaden.

På Ærø skal man dog fortsat ringe til 63 52 30 90 ved akut sygdom eller skade.

Borgere med svære høre- eller talevanskeligheder kan kontakte Læge- og Skadevagten pr. SMS.

Målet er at 80% skal komme igennem på telefonen indenfor to minutter.

85% skal igennem på under tre minutter og 90% på under fem minutter.