Lægeforening undsiger psykiater

Psykiater Kjeld Fruensgaard, der sidder i forvaring i Odense arrest, får ingen opbakning fra sin egen faglige organisation. Lægeforeningen ser ingen problemer i at den fynske psykiater udleverer navnene på sine klienter. Lægeforeningen er enig i, at sagen har stor samfundsmæssig interesse.

-

Psykiater Kjeld Fruensgaard, der sidder i forvaring i Odense arrest, får ingen opbakning fra sin egen faglige organisation. Lægeforeningen ser ingen problemer i at den fynske psykiater udleverer navnene på sine klienter. Lægeforeningen er enig i, at sagen har stor samfundsmæssig interesse.


Kjeld Fruensgaard er selv skyld i sin fængsling, og der er ikke tale om tortur eller brud på menneskerettighederne, som forsvarsadvokaten hævder. Det mener Den almindelige Danske Lægeforening.


Påstået tortur hos politiet
\"Nu har Højesteret fastslået, at tavshedspligten er ophævet, hvis væsentlige samfundsforhold taler for det. Her er der tale om tortur på en politistation, og man må medgive Højesteret, at det er væsentlige samfundsmæssige forhold. Så han kender selv konsekvensen af at opretholde sin tavshed, \" siger formand for Lægeforeningen Jesper Poulsen til Politiken.


Landsretten beslutter tirsdag om Kjeld Fruensgaard fortsat skal sidde i forvaring eller om han skal løslades.


Fruensgaard blev sat i forvaring fredag, fordi han nægter at udlevere navnene på fem klienter, der har berettet om grov politivold hos Odense Politi.