I det fynske folks tjeneste

Læger svigter spiseforstyrrede

Mellem 10 og 20 kvinder dør hvert år som følge af alvorlig anoreksi. De fleste dødsfald kunne undgås, hvis lægerne brugte muligheden for tvangsindlæggelse. Det viser fynsk læges forskning.

Kvinder med alvorlige spiseforstyrrelser risikerer at dø, fordi de praktiserende læger tøver med at tvangsindlægge dem.

Hvert år dør mellem 10 og 20 kvinder med anoreksi i Danmark som følge af sult og væskemangel, og det er unødvendigt mange, siger overlæge René Klinkby Støving fra Center for Spiseforstyrrelser på Odense Universitetshospital.

I Ugeskrift for Læger har han opgjort, at der alene på hans center siden 1993 er registreret fem dødsfald. De fire døde uden for centrets regi, efter at de havde fravalgt behandlingen. Havde deres praktiserende læger skredet til tvangsindlæggelse, kunne deres liv med stor sandsynlighed være reddet.