Lægernes kørepenge skyld i budgetoverskridelse

Lægevagten på Fyn brugte sidste år over to millioner kroner mere end budgetteret. Budgetoverskridelsen på 2,2 millioner kroner skyldes ikke at flere patienter bruger Lægevagten, men at lægerne hæver flere penge til kørselsgodtgørelse.

-

Lægevagten på Fyn brugte sidste år over to millioner kroner mere end budgetteret. Budgetoverskridelsen på 2,2 millioner kroner skyldes ikke at flere patienter bruger Lægevagten, men at lægerne hæver flere penge til kørselsgodtgørelse.

Det er første gang i 10 år, at Lægevagten på Fyn bruger flere penge end der er budgetteret med. I 2001 var der afsat 55,8 mio. kr til Lægevagten, men lægerne har brugt 58 mio. kr.

Lægerne ikke uden skyld
I følge forvaltningen på Fyns Amt hænger overskridelsen overvejende sammen med, at udgifterne til afstandstillæg og kørselsgodtgørelse til lægerne steg sidste år.

Sekretariatet vurderer, at lægerne selv kunne have reduceret udgifterne til kørselsgodtgørelse, hvis der var blevet indkaldt flere læger på vagt.

Lukning i Bogens øger behovet
Amtets embedsmænd indstiller dog til politikerne, at budgetoverskridelsen ikke får konsekvenser for Lægevagten, da sekretariatet vurderer, at lukningen af vagtkonsultationen i Bogense i sommers, vil øge presset på Lægevagt Fyn.

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget i Fyns Amt behandler sagen på sit møde mandag eftermiddag.