Lægestuderende fravælger praktisk erfaring

Lægestuderende, som har afsluttet 8. semester og dermed 4 års uddannelse, har mulighed for at søge ud i et lægevikariat og dermed supplere deres klinikerfaring fra studiet med mere reel erfaring fra sygehusgangene. Problemet er bare, at ganske få har overskuddet til at gøre det.

Faktisk har 78 procent af de medicinstuderende på SDU droppet det.

Men spørger man dem, der har været ude i et læge-vikariat, siger 79 procent af dem, at de fik mere ud af vikariatet end de klinik-timer, der er indbygget i medicin-uddannelsen.

Fakta om undersøgelsen

2779 studerende i har deltaget i FADL-undersøgelse fra september 2015 (1838 kvinder, 941 mænd)

78 pct. af de studerende ved SDU har ikke været i et lægevikariat.

79 pct. af de adspurgte studerende, der har haft lægevikariat, mener det lægefaglige udbytte heraf er større end en klinik under uddannelse

I vores udsendelse klokken 19.30 i aften kan du møde nogle af de lægestuderende, der har fravalgt lægevikariatet.

Et sygt system