I det fynske folks tjeneste

Længere ventetid i straffesager

Retterne er slået sammen, og det er gået ud over sagsbehandlingstiden. Men kurven vil snart vende igen, siger direktør.

Den store reform af retsvæsenet kaster en skygge. Domstolene afgjorde i første halvår langt færre straffesager på under to måneder end i 2006. Men det dystre billede er faktisk allerede ved at være et overstået kapitel, lyder det fra Domstolsstyrelsen.

I 2006 blev der i 63 procent af straffesagerne afsagt dom inden for to måneder. I dette halvår faldt tallet til 45 procent.

Tallene afslører store forskelle mellem de enkelte byretter. I Lyngby tog det således gennemsnitligt 7,3 måneder at få afgjort en civil sag, mens borgerne i for eksempel Aalborg, Holbæk og Næstved kun skulle vente på en afgørelse i lidt over fire måneder.

Også i bødesager er billedet broget. Det tog dobbelt så lang tid at få afgjort en bødesag i Kolding som i Odense - henholdsvis 122 og 61 dage.