Lærere forargede over Langeskov Kommune

Folkeskolelærerne i Langeskov Kommune er dybt forargede over kommunens håndtering af en spørgeskemaundersøgelse blandt frafaldne elever. Lærerne er ikke blevet orienteret om resultaterne, og trækker sig nu i protest fra kommunens samarbejdsudvalg.

-

Folkeskolelærerne i Langeskov Kommune er dybt forargede over kommunens håndtering af en spørgeskemaundersøgelse blandt frafaldne elever. Lærerne er ikke blevet orienteret om resultaterne, og derfor trækker de nu i protest fra kommunens samarbejdsudvalg.


En undersøgelse blandt 104 elever, der har valgt at forlade folkeskolerne i Langeskov, har skabt ballade i Langeskov.


Føler sig svigtet
Folkeskolelærerne føler sig svigtet af kommunen, da de ikke er blevet orienteret om resulaterne af undersøgelsen.


\"Det er et alvorligt brud på samarbejdsaftalerne i kommunen.  Vi har aftalt at vi gensidigt skal informere hinanden og at samarbejdet bygger på åbenhed, tillid og respekt. Men når kommunen videregiver konklusioner fra en undersøgelser uden at orientere os, så bryder de vores tillid, \" siger fællestillidsrepræsentant Hanne Madsen fra Bakkegårdsskolen.


Derfor har lærerne besluttet at trække sig fra kommunens øverste samarbejdsudvalg, hovedudvalget.


\"Når borgmesteren ikke vil orientere os om en undersøgelse, der vedrører vores arbejdsforhold, så er der ingen mening i at opretholde samarbejdet i hovedudvalget, \" siger Hanne Madsen.


Ikke entydig konklusion
Undersøgelsen blandt de frafaldne elever viser, at mange af eleverne har valgt at forlade folkeskolen i Langeskov på grund af mobning og dårlige lærere. Men disse konklusioner er Hanne Madsen ikke enig i.


\"Vi skal naturligvis tage det alvorligt, at nogle elever har haft dårlige oplevelser i folkeskolen i Langeskov. Men når man læser undersøgelsen, så er det et meget mere varieret billede man får af årsagerne til det store frafald, \" siger Hanne Madsen.