To lærere i fynske skoleklasser

Tre fynske kommuner får mulighed for at lave forsøg med tolærerordninger i folkeskolens 6. klasse. De kan gennemføre forsøg med tre forskellige ordninger for at finde nye veje til inklusion af eleverne.

Ærø, Assens og Kerteminde kommuner er udpeget til at deltage i forsøg med tolærerordninger i skoleåret 2012 - 2013.

Ialt er 18 kommuner udpeget ud af et ansøgerfelt på 71 kommuner.

De udvalgte kommuner kan lave forsøg med tre varianter af tolærerordninger.

Den klassiske tolærerordning med to læreruddannede lærere i klassen.

En ordning, hvor en lærer, som suppleres med en anden ressourceperson.

Endelig kan kommunerne få tilskud til at ansætte en lærer med særlig faglig ekspertise, som arbejder på tværs af skoler og rådgiver lærerne.

Målet med forsøgene er at sikre bedre inklusion af eleverne.