I det fynske folks tjeneste

To lærere i tre fynske kommuner

Fra 1. oktober får 6. klasserne i Assens, Kerteminde og Ærø mulighed for at modtage undervisning fra to lærere. De tre fynske kommuner er med i regeringens nye forsøgsordning.

I alt 18 kommuner i landet er med i forsøgsordningen, hvor 6. klasserne året ud skal få erfaringer med undervisning af to lærere.

Skolerne kan vælge mellem tre modeller for undervisning med to lærere. Klasserne kan blive undevist at to uddannede lærere, af en uddannet og ikke-uddannet og en ordning med faglige fyrtårne, der er lærere med særlig faglig ekspertise.

- Med forsøgene får vi viden om, i hvilke situationer en tolærerordning fungerer bedst, og om ressourceforbruget ved to lærere står mål med de resultater, der bliver opnået. Vi får også afdækket effekterne af, at andre faggrupper end lærere deltager i klassens undervisning. Det er vigtig viden, som andre skoler kan få glæde af, når de skal skabe bedre inklusion, siger Christine Antorini.

Forsøget kører kun skoleåret ud, og herefter skal tolærerordningen evalueres og erfaringerne skal deles med alle folkeskoler i hele landet.