Lærere og forældre uenige om reform

Lærerne hader den nye folkeskolereform - forældrene elsker den, viser en rundspørge, TV 2/FYN har lavet.

En stor rundspørge, som TV2 /Fyn har lavet, viser her 100 dage efter den nye skolereform trådte i kraft, at fynske lærere og skolebestyrelsesmedlemmer er vildt uenige i, om reformen har skabt en bedre skole.

Lærere og skolebestyrelsesmedlemmer er blevet præsenteret for udsagnet:

Folkeskolereformen har skabt en bedre skole for eleverne

Og det er altså et udsagn, der splitter lærere og medlemmer af skolebestyrelserne

73 procent af lærerne er helt uenige eller overvejende uenige i, at reformen har skabt en bedre skole.

Helt anderledes stemt er skolebestyrelsesmedlemmerne, hvor 67 procent svarer, at de er helt enige eller overvejende enige i, at reformen har skabt en bedre skole.

Samme uenighed viser sig på udsagnet om, at reformen har højnet det faglige niveau om tre år.

TV 2/FYN har meget mere om sagen klokken 19.30.

Omkring 1.300 fynske lærere har svaret på vores rundspørge - omkring 3.860 fynske lærere har fået den.

Omkring 300 fynske skolebestyrelsesmedlemmer har svaret - omkring 600 har fået den.

41 skoleledere har svaret på vores rundspørge - 103 har fået den.

Lærernes svar på om reformen har givet en bedre skole

48681.jpg

Forældrenes svar på om reformen har givet en bedre skole

Sådan svarede forældrene på udsagnet
Sådan svarede forældrene på udsagnet

Lærernes mening om reformens virkning på det faglige niveau

48683.jpg

Forældrenes svar på reformens indvirken på det faglige niveau

48684.jpg