Læseprojekt giver resultater

Børn med indlæringsproblemer har gjort store fremskridt efter at Enghaveskolen har kørt et læseprojekt med nye undervisningsmetoder.

-

Børn med indlæringsproblemer har gjort store fremskridt efter at Enghaveskolen har kørt et læseprojekt med nye undervisningsmetoder.

Normalt tager specialundervisningen udgangspunkt i, at barnet først skal lytte, derefter skal det kunne tale, og når det kan tale, kan det lære at læse og senere at skrive.

Den metode er hidtil blevet anvendt overfor de stærkeste elever i specialundervisningen, mens en stor gruppe elever ikke havde forudsætninger for at deltage.

Projekt for \"svage\"
Denne gruppe med store indlæringsvanskeligheder besluttede Enghaveskolen at tage fat i med et ny projekt.

Der blev oprettet en klasse, hvor der pædagogisk blev taget udgangspunkt i elevernes styrkesider. Samtidig blev der anvendt en markant anderledes læsemodel, som ikke kræver forudsætninger for at deltage, og som er visualiseret med ikoner.

Mærkbare resultater
Forsøget kørte i skoleåret 2001 - 2002 og tilbagemeldingerne fra børnenes forældre er meget opmuntrende.

I takt med at børnene lærer at læse, får de øget selvtillid og opfatter ikke i samme grad sig selv som nogen der er mindre dygtige end andre børn. De interesserer sig mere for verden omkring dem, de har lettere ved at koncentrere sig og der er mere ro i klassen.

Almindelige tests viser desuden, at børnenes intelligens er vokset.

Mange muligheder
Erfaringerne fra projektet på Enghaveskolen menes også at komme andre end børn på specialskoler til gode.

De kan formentlig danne basis for udviklingsmuligheder for svage læsere i det øvrige folkeskolesystem. Her skønnes ca. en femtedel af eleverne at have så store læsevanskeligheder, at det blokerer for deres videre uddannelse.