Landbruget er stadig synderen

EU skal gå mere drastisk til værks overfor landbruget, hvis iltsvindet i blandt andet Østersøen skal reduceres så kraftigt, at det ikke er til skade for bunddyrene og dermed også fiskenes liv.

Stort miljøprojekt afsluttet

EU skal gå mere drastisk til værks overfor landbruget, hvis iltsvindet i blandt andet Østersøen skal reduceres så kraftigt, at det ikke er til skade for bunddyrene og dermed også fiskenes liv.


Det er en af konklussionerne på andendagen af den afsluttende BERNET-konference, som Fyns Amt arrangerer i Svendborg fra onsdag til fredag.


Fyns Amt er medlem af BERNET-projektet sammen med regioner fra seks andre Østersølande - nemlig Finland, Sverige, Polen, Estland, Rusland og Tyskland. Sammen vil de syv lande gøre, hvad de kan for at forbedre havmiljøet i Østersøen.


Steen Gade - direktør i Miljøstyrelsen - mener, det er meget vigtigt, at EU ændrer sin landbrugspolitik, så kvælstofsudledningen i jorden kan reduceres. For øjeblikket er de tidligere østbloklande gode eksempler på landbrugsområdet, men det skyldes, at landbruget ikke er nær så effektivt i de lande og derfor ikke sviner så meget.


\"De vil jo også gerne producere noget mere og være mere effektive, så hvis vi ikke ændrer landbrugspolitikken nu, risikerer vi, at udledningen af kvælstof stiger i stedet for at falde med de 50 procent Østersølandene har forpligtet sig til\", siger Steen Gade.