Landbruget mindsker effekt af miljøinvesteringer

En helt frisk rapport fra Fyns Amt dokumenterer, at landbrugets husdyrproduktion mindsker effekten af miljøforbedringerne. Rapporten slår fast, at en udvidelse af svineproduktionen vil skade naturen på Fyn.

Omfattende rapport om kvælstofudledning på Fyn

En helt frisk rapport fra Fyns Amt dokumenterer, at landbrugets husdyrproduktion reducerer effekten af miljøforbedringerne. Rapporten slår fast, at en udvidelse af svineproduktionen vil skade naturen på Fyn.

Rapporten "Kvælstofregnskab for landbruget i Fyns Amt og i Danmark" er udarbejdet af konsulentfirmaet Danedi for Natur- og Vandmiljøafdelingen i Fyns Amt. Rapporten opstiller for første gang et samlet kvælstofregnskab for Fyns Amt. Og konklusionerne er klare.

Totredjedele af det kvælstof landbruget bruger i produktionen havner direkte ude i den fynske natur. Kun en tredjedel af kvælstoffet ender i landbrugsprodukterne. Og udledningen af kvælstoffet har direkte indflydelse på naturen og de fynske vandløb. Rapporten konkluderer, at landbrugets husdyrproduktion er den direkte årsag til udstrømningen af kvælstof til Odense Å.

Rapporten peger på, at det især er svineproduktionen, der er årsag til udstrømningen af kvælstof. Og da svineproduktonen de sidste 10 år steget betragteligt på Fyn, er en betragtelig del af miljøforbedringerne blevet "opspist" af den øgede animalske produktion, konkludere rapporten.

Det betyder, at udledningerne på Fyn ikke er nedbragt i samme omfang som i resten af landet i perioden 1995-97, konkluderer rapporten.

Rapporten slår dog også fast, at kvælstofudledningen fra landbruget er reduceret de sidste 10 år. Men samtidig siger rapporten, at en udvidelse af svineproduktionen på Fyn vil øge kvælstofudledningen til natur og vandmiljø på Fyn.