Lange fængselsstraffe til rockere

Der blev slået hårdt ned, da tre Bandidos-rockere torsdag fik deres straf. De er bla. dømt for overfaldet på en tidligere fængselsinspektør ved Statsfængslet i Nyborg.

Der blev givet lange fængselsstraffe i sagen om overfald på den tidligere fængselsinspektør i Nyborg, Jens Tholstrup, og andre forbrydelser. De tre Bandidos-rockere blev torsdag i Østre Landsret straffet med henholdsvis ni, otte og seks års fængsel.

Nævningene og de juridiske dommere valgte at følge anmodningen fra anklagemyndigheden om at straffe hårdt. Der blev lagt til grund for de høje straffe, at det var særlige grove forbrydelser.

De tre forsvarere havde anmodet om markant mildere straffe, der lå på omkring halvdelen af, hvad resultatet blev. De tre tiltalte og deres forsvarere valgte efterfølgende at tage betænkningstid.