Lange ventelister til psykisk syge børn

Fyns Amt er det amt i landet, der har de andenlængste ventelister til undersøgelse og behandling af psykisk syge børn. Ofte må børn med depresioner eller psykoser vente over et år på at blive undersøgt eller behandlet. Kun i Århus må børnene vente længere tid end på Fyn.

-

Fyns Amt er det amt i landet, der har de andenlængste ventelister til undersøgelse og behandling af psykisk syge børn. Mange børn må vente i over et år på at blive undersøgt eller behandlet. Kun i Århus må børnene vente længere tid end på Fyn.


Selvom Folketinget for fire år siden besluttede at gøre en ekstraordinær indsats for psykisk syge børn, er situationen stort set uændret på Fyn. Mange hundrede børn er i dag på venteliste - enten til forundersøgelse eller behandling.


Alvorlige lidelser
\"Børnenes lidelser kan være meget alvorlige. Det kan være depressioner, psykoser, spiseforstyrrelser eller selvmordstanker. Det er frustrende, at vi ikke kan tilbyde øjeblikkelig behandling\", siger Kirsten Hørder, der er administrerende overlæge i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus på Odense Universitetshospital.


Bladet Dagens Medicin har indhentet tallene fra amterne og på Fyn ser det således ud:  • 219 børn venter på en forundersøgelse
  • 54 børn har ventet i over tre måneder på en undersøgelse
  • 4 børn har ventet i over et år på en undersøgelse
  • 58 børn har ventet i over tre måneder på behandling
  • 16 børn har ventet over et på behandling

I de fleste andre amter er der enten ingen eller kun korte ventelister. I Århus er der ligesom på Fyn meget lang ventetid for de psykisk syge børn.


For få resurser
\"Det er meget beklageligt med de lange ventelister. Problemet er, at der ikke er sammenhæng mellem det antal henvendelser vi får, og de resurser vi har til rådighed\", siger Kirsten Hørder.


Afdelingen i Odense har de senere år oplevet en stærk stigning i antallet af henvendelser fra forældre med psykisk syge børn. For få år siden fik afdelingen omkring 340 henvendelser om året, men i 2001 fik Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus 540 henvendelser fra børn og unge.


\"Vi har søgt om ekstra bevillinger i Fyns Amt i 2000, 2001 og også for budgettet i 2002. Men indtil videre har vi ikke fået flere penge, så vi kan simpelthen ikke følge med\", siger Kirsten Hørder.


Regeringen har netop afsat 25 mio. kr. til en ekstra indsats på det børnepsykiatriske område.