I det fynske folks tjeneste

Langeland-Kiel færgen i betalingsstandsning

Færgeruten Langeland-Kiel er efter en sommer med alt for få passagere trådt i betalingsstandsning. Det er især passagere fra Langeland og Fyn, der har svigtet den nye rute. Trods betalingstandsningen fortsætter driften indtil videre.

-

Færgeruten Langeland-Kiel er efter en sommer med alt for få passagere trådt i betalingsstandsning. Det er især passagere fra Langeland og Fyn, der har svigtet den nye rute. Trods betalingstandsningen fortsætter driften indtil videre.

\"Bestyrelsen beklager meget betalingsstandsningen men vil i de kommende uger afsøge alle muligheder for at fortsætte sejladsen næste år\", siger formanden for bestyrelsen Troels Krøyer.

Driften fortsætter
Betalingsstandsningen betyder, at selskabet ikke kan stifte yderligere gæld, men ikke nødvendigvis at driften indstilles.

I forvejen har bestyrelsen besluttet at indstille ruten før tiden, og 1. september blev 10 medarbejdere opsagt på grund af det svigtende passagertal. Allerede før sommerferien stod det klart, at færgeruten ikke kunne indfri bestyrelsens forventninger, og billetpriserne blev derfor sat ned.

Det gav flere passagere, men altså ikke nok.

Fynboerne svigter
I følge Troels Krøyer er billetsalget i Tyskland gået som forventet. Til gengæld har salget i Danmark været langt under det forventede. Bestyrelsen vil de kommende måneder undersøge om der er grundlag for at opretholde ruten til næste år. Og det kommer blandt andet til at afhænge af fynboerne.

\"Derfor er det afgørende spørgsmål, om der overhovedet er den nødvendige interesse i den langelandske og fynske befolkning for at bruge færgen?\", skriver bestyrelsesformanden i et brev til aktionærerne.

Gratis for aktionære
For at holde ruten i gang de næste par måneder bliver får alle aktionære mulighed for at rejse gratis med færgen indtil den indstiller driften.