Langelands Museum nomineret til Museumsprisen på 500.000 kr

Langelands Museum er nomineret til Museuamsprisen. Den ærefulde pris, som bliver overrakt den 14. juni og med den følger en præmie på 500.000 kroner.  

-

Langelands Museum er nomineret til Museuamsprisen. Den ærefulde pris, som bliver overrakt den 14. juni og med den følger en præmie på 500.000 kroner.  

Langelands Museum er blandt andet nomineret for sin indsats for undervandsarkæologi og for museets forskningsarbejde, som altid har været fulgt op af publiceringer af forskningsresultaterne.    

Juryen, som nominerer museerne og udvælger prismodtageren, består af 7 personer som repræsenterer de kunsthistoriske, de kulturhistoriske og de naturhistoriske museer samt kulturjournalister med særlig viden inden for museumsområdet.  

Også Kunstindustrimuseet i København er nomineret og Den Danske Museumspris bliver overrakt til et af de to museer ved et arrangement den 14. juni. Ved samme lejlighed overrækkes også Bikubens Museumslegat på kr. 50.000 til en person i museumsverdenen, der har ydet en særlig indsats og som har virket inspirerende på sine omgivelser.  

Hvert år opfordres alle de danske museer og de lokale museumsråd til at komme med forslag til prismodtagere til Den Danske Museumspris. Juryen vurderer de indkomne forslag og besøger derefter de foreslåede museer rundt omkring i landet. 

Kriterierne for at komme i betragtning til prisen er, at museet har ydet en særlig, nyskabende og kvalitetsbetonet indsats inden for det seneste par år.