Langelandske sommerhuse i modvind

Planer om 175 sommerhuse inden for kystnærhedszonen har skabt røre i Tranekær. Naboerne protesterer, mens grundejeren mener, der er masser af gode for at bygge tættere på strandkanten end det sædvanligvis er lovligt. 

-

Planer om 175 sommerhuse inden for kystnærhedszonen har skabt røre i Tranekær. Naboerne protesterer, mens grundejeren mener, der er masser af gode for at bygge tættere på strandkanten end det sædvanligvis er lovligt. 

Mandag skal kommunalbestyrelsen i Tranekær Kommune tage stilling til, om kommunen vil arbejde videre med projektet, hvor ejeren af Korsvej 13 vil udstykke 57 hektar jord til nye sommerhusgrunde tæt på Emmerbølle Strand Camping.

Miljøministeren skal være venlig stemt
En positiv indstilling fra byrådet giver dog ikke alene grønt lys for projektet. Det kræver også, at det skal indarbejdet i amtets regionplan samt ikke mindst, at miljøministeren skal leve op til sit løfte om at se mere lempeligt på mulighederne for byggeri ved kysten.

Udvikling af turismen
Gårdejer Knud Arne Hansen, der gerne vil udstykke området, er ikke i tvivl om, at det vil gavne Langeland.

\"Kan et område ligge mere ideelt for videre udbygning af turismen\", spørger Knud Arne Hansen.

Hvis projektet bliver til noget, er det første gang i 25-30 år, at der kommer et nyt sommerhusområdet på Langeland.

Se indslag mandag kl. 19.30 på TV 2/Fyn