Langeskov Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet opstilling, 11 kandidater:


1. * Arne Krydsfeldt, medl. Komm., maskinmester, Langeskov, genopstiller
2. Annette Outze, dagplejer, Langeskov, genopstiller
3. May-Britt Thomsen, Bækskov   
4. Bente Østerbye Olesen, Langeskov   
5. Ole H. Olesen, ingeniør, Langeskov, genopstiller   
6. Inge Holton, Langeskov   
7. Ib G. Sørensen, skolekonsulent, Langeskov, genopstiller   
8. Jimmy Pedersen, Marslev   
9. Johnny Visti Larsen, Rønninge   
10. Flemming Skipper, halinspektør, Langeskov, genopstiller   
11. Palle Setterby, Langeskov   


* Arne Krydsfeldt har som leder for oppositionspartiet skarpt kritiseret, at det borgerlige flertal ikke har villet sætte skatten op, men i stedet har optaget lån de seneste fire år for at få økonomien til at holde sammen. Han kritiserer, at der siden sidste valg er lånt så mange penge, at Langeskov Kommune hvert år må betale 2 1/2 million kroner i rente af disse lån. Som følge heraf har Socialdemokratiet ikke været med i de tre første af periodens budgetforlig, men kun det seneste for år 2002, hvor skatten sættes op med 0,4 procentpoint.


Vigtige temaer for Socialdemokratiet i Langeskov er: Folkeskolerne skal have flere penge. Sociale aktiviteter som f.eks. lejrskole spares væk. Disse sociale aktiviteter bør opprioriteres. Det er også vigtigt at forbedre økonomien endnu mere, end der er lagt op til i budget 2002. Arne Krydsfeldt vil gå til valg på, at maden på plejehjemmet fortsat skal laves på plejehjemmet, og at der tillige indrettes et cafeteria. Han afvisen enhver form for udlicitering af maden til de ældre. Det er også vigtigt at få boligpolitikken til at hænge sammen med erhvervspolitikken. Langeskov mangler en plan, der bl.a. siger, at når der skal udlægges et nyt industriområde syd for motorvejen, så skal der også udstykkes jord til boliger i nærheden.


Valgforbund: A+F


 


C: Det Konservative Folkeparti, sideordnet opstilling, 9 kandidater:


1. * Ejvind Høyer Nielsen, borgmester, Langeskov, genopstiller
2. Erling Ingemann Knudsen, medl. Kommunalbest., salgskonsulent, Langeskov, genopstiller
3. Bo Høyer Larsen, smedemester, Marslev
4. Per Kajberg Clausen, Økonomichef, Langeskov
5. Bjarne Schack, salgschef, Langeskov
6. Henning Christensen, konsulent, Langeskov, genopstiller
7. Birgit Sanderlund, sekretær, Langeskov
8. Jens-Christian Stahl, entrepriseleder, Rønninge
9. Irene Stahl, postarbejder, Rønninge


* I denne byrådsperiode har Ejvind Høyer Nielsen været mest glad for det gode samarbejde på tværs af partierne, vedtagelsen af en plejehjemsrenovation for 40 mill. kroner og helhedsskolen i Langeskov for 1. - 6. klasse. Han er desuden tilfreds med, at kommunen har magtet at udbygge den største af skolerne, Bakkegårdsskolen. Borgmesteren har følgende vigtige temaer til valget: Ældreområdet skal fortsat styrkes. Der skal ikke bare bevidstløst foretages skatteforhøjelser - ofte betyder det bare, at driftsudgifterne stiger, og så er man næste år lige vidt. Han vil i den kommende periode arbejde for, at skolerne får ordentlige vilkår og for at undervisningskvaliteten prioriteres højt. De ældre skal have lov til selv at bestemme, om de vil have offentlig eller privat hjemmehjælp, og så skal det frivillige idrætsliv tilgodeses mere end nu. Der skal også lyttes mere til lederne af foreningslivet, og om nødvendigt skal der bevilges flere penge til området, da de frivillige organisationer er at opfatte som sociale virksomheder. Hvis børnene og de unge får et fornuftigt indhold i deres fritid, er det en investering på langt sigt. Erhvervsmæssigt håber borgmesteren på, at der kan komme gang i et nyt industriområde syd for motorvejen på 50 hektar.


Valgforbund: C+V+O


 


F: Socialistisk Folkeparti, sideordnet opstilling, 3 kandidater:


1. Tonny Jack Nielsen, afd.leder, Marslev  
2. Poul Flemming Eriksen, specialarbejder, Langeskov
3. Bent Nielsen, efterlønsmodtager, Langeskov


Valgforbund: A+F


 


O: Dansk Folkeparti, sideordnet opstilling, 4 kandidater:
  
1. * Karl F. Krapalis, dekoratør, Langeskov, genopstiller 
2. Lykke Krapalis, Langeskov
3. Arne Jørgensen, Marslev   
4. Harry Skjoldemose, Langeskov   


* Dansk Folkeparti har været og vil fortsat være modstander af tanken om en helhedsskole. Partiet vil i stedet forlange, at basale kundskaber som dansk, regning, matematik og sprog opprioriteres. Karl Krapalis henviser til den megen blæst om lærernes evne til at undervise ordentligt og siger, at der efterhånden betales alt for mange penge til læreres forberedelse og øvrige aktiviteter. Dansk Folkeparti vil have mere reel undervisning for pengene. Det nye industriområde skal udbygges så hurtigt som muligt. De ældre skal på deres gamle dage have det mere hyggeligt på plejehjemmene. Det drejer sig ikke om badeværelse og større stuer, men om mere personale, der kan gøre beboernes hverdag hyggeligere og tryggere. Kommunens aktiveringsprojekt, \"Frydenlund\", bør nedlægges, og så kan de aktiverede gøre gavn ved lokale firmaer.


Valgforbund: C+V+O


 


V: Venstre, sideordnet opstilling, 8 kandidater:


1. * Kaare Jørgensen, byrådsmedlem, prokurist, Birkende, genopstiller   
2. Jørgen Schou, filialchef, Langeskov, genopstiller   
3. Leif Hansgaard, direktør, Langeskov   
4. Claus Hartmann-Petersen, Landmand, Holev   
5. Poul Svendsen, produktionsmedarbejder, Langeskov   
6. Kim Fakkenor, vognmand, Marslev   
7. Finn Knudsen, eksportsælger, Rønninge   
8. Arne Lind, ingeniør, Langeskov   


* Venstre synes, det har været en god fire-årig periode: Skoler er blevet renoveret, der er lagt store planer for en industriel udbygning i kommunen, og erhvervspolitikken er blevet styrket: De seneste to-fire år har der været et boom i tilflytninger af 60-70 erhvervsaktive familier. Nu er der ikke flere grunde. Derfor skal der udstykkes flere i Langeskov Øst og Marslev. Ældreområdet er der gjort meget for - der er bl.a. indført ensartet vivitering. Ligeledes er alt forberedt og vedtaget til to seniorbofællesskaber, som skal bygges i 2002.


Specielt følgende sager går Venstre i Langeskov til valg på: Skoleområdet skal på plads. Der har været alt for megen uro om eleverne får den undervisning, de har krav på - om lærerne er gode nok og har nok engagement i deres undervisning. Om skolerne får penge nok eller ej, og om bevillingerne er skyld i problemerne. Nu skal en fornuftig dialog løse problemerne. Venstre foreslår, at skolebetyrelser, lærere, politikere og administration på en temadag får talt sammen, så skolerne i fremtiden kan blive et stærkt aktiv i Langeskov. Skyttegravskrigen skal ophøre.


Den økonomiske handlefrihed skal opprioriteres. Der skal flere penge i kassen, så der er noget at have visionerne i. Venstre vil derfor kræve den yderste påpasselighed, inden der bliver givet kommunale kroner ud. Tanken om en Helhedsskole er god nok, men er blevet dyrere end beregnet. Overførselsindkomsterne er løbet løbsk. Nu skal kommunen være mere restriktiv og effektiv: Kontanthjælpsmodtagere skal hurtigere i rigtigt arbejde - sygedagpenge er en stor udgift for kommunen. Fremover skal der sættes ind meget mere markant, så de langtidssyge hurtigere kommer igang igen.


Valgforbund:
C+V+O    
og
A+F  


Bemærk: Langeskov sætter antallet af pladser i kommunalbestyrelsen ned fra 15-13


 


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Langeskov Kommune