Langsom sagsbehandling i miljøsager

Fyns Amt er blandt de amter i landet, der bruger længst tid på at sagsbehandle miljøgodkendelser af virksomhederne. I følge Dansk Industri bruger Fyns Amt ni måneder på hver sag. Fyns Amt afviser undersøgelsen.

Fyns Amt blandt landets tungeste amter

Fyns Amt er blandt de amter i landet, der bruger længst tid på at sagsbehandle miljøgodkendelser af virksomhederne. I gennemsnit bruger Fyns Amt ni måneder på hver sag. Det viser en undersøgelse fra Dansk Industri.

Dansk Industri har undersøgt samtlige amters sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser af virksomhederne. Undersøgelsen afslører, at der er meget store forskelle på hvor lang tid det tager for amterne, at miljøgodkende virksomhederne.

Vestsjællands Amt er landets hurtigste med en sagsbehandlingstid på fire måneder. Fyn Amts placerer sig i den tungeste ende med en sagsbehandlingstid på 9,1 måneder.

Kun København, Frederiksborg og Sønderjyllands Amt bruger længere tid på miljøgodkendelserne end Fyns Amt.

"Det er helt uacceptabelt, at virksomhederne er underlagt en sådan vilkårlighed. Der må opstilles centrale krav til sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser, så den urimelige forskelsbehandling kan undgås", udtaler miljøchef i Dansk Industri Frank Bill i en pressemeddelelse.

Men i Fyns Amt kan miljøforvaltningen ikke genkende undersøgelsens konklusioner.

"Vi har gennemgået vores sagsbehandlingstider, og vores resultater stemmer slet ikke overens med DIs undersøgelse. F.eks. er vores sagsbehandlingstid til virksomheder i Odense nede på fem måneder", siger miljøchef i Fyns Amt, Thorbjørn Sørensen.

Miljøchefen mener desuden, at undersøgelsen er useriøs.

"Sagsbehandlingstiden afhænger af virksomhedstypen. Vi har f.eks. miljøgodkendt Kommunekemi i Nyborg, og det tager jo meget længere tid end miljøgodkendelse af en genbrugsstation", siger Thorbjørn Sørensen.

Ifølge undersøgelsen fra DI er der ikke nogen sammenhæng mellem sagsbehandlingstiden og de resurser amtet bruger på at behandle miljøgodkendelserne.

I Sønderjyllands Amt er der afsat 0,6 medarbejdere til sagsbehandlingen, og det giver en sagsbehandlingstid på 9,6 måneder. I Fyns Amt er der afsat 2,9 medarbejdere til miljøgodkendelserne, men alligevel er sagsbehandlingstiden næsten lige så lang, nemlig 9,1 måneder.