Langt fra lige: FAQ om ligestillingen i Danmark

På trods af at vi formelt har ligestilling i Danmark, så er det stadig mændene, der sidder på chefposterne og får den højeste løn. Her kan du læse hvorfor og få svaret på andre spørgsmål om ligestilling.

I Danmark er mænd og kvinder formelt lige. Det skal de nemlig være ifølge de love, som gælder på området. Alligevel kan man i praksis se, at det i høj grad er mændene, der sidder på topposterne, og at mænd tjener mere end kvinder.

 
 
Foto: scanpix

De tre love som regulerer ligestillingsområdet er ligestillingslovenligebehandlingsloven og lov om ligeløn.

Ligestillingsloven handler om at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Med loven har Folketinget bestemt, at kvinder og mænd i Danmark er lige meget værd.

Lov om ligebehandling forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Den indeholder også regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel.

Lov om ligeløn bestemmer, at kvinder og mænd skal have samme løn for samme arbejde, eller for arbejde af samme værdi. På trods af lovgivningen på området, så får kvinder ifølge Danmarks Statistik, 14 procent lavere løn end mænd. Forskellen på mænd og kvinders løn skyldes især, at mænd er sat i jobs, hvor lønnen er høj. 

Hvis man føler sig diskrimineret på grund af sit køn, så kan man gå til Ligebehandlingsnævnet. Nævnet tager sig af sager om forskelsbehandling. Det kan både være forskelsbehandling på grund af køn, alder, etnicitet eller andet. Sidste år fik nævnet 94 sager om diskrimination på grund af køn.

Det er mændene der styrer erhvervslivet. Ifølge tal fra Danmarks Statistik fra 2018 udgør kvinder 19 procenter virksomheder

Fynboen Lotte Bundsgaard blev ligestillingsminister i 2000.
Fynboen Lotte Bundsgaard blev ligestillingsminister i 2000.
Foto: Bent Midstrup/Scanpix

I Danmark er der et ministerium for ligestilling. Det har der været siden 1999, hvor den første ligestillingsminister blev udnævnt af statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Den første ligestillingsminister var socialdemokraten Jytte Andersen, som udover at være ligestillingsminister også var by- og boligminister. Der har også været en fynbo som ligestillingsminister. I 2000 overtog Lotte Bundsgaard posten som ligestillingsminister.

I dag hedder Danmarks ligestillingsminister Mogens Jensen. Udover at være fødevareminister er han også minister for nordisk samarbejde og fødevareminister. Netop nu er Mogens Jensen nok mest kendt for håndteringen af sagen om aflivning af mink.

Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune og Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V)
Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune og Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V)

Der er ingen kvindelige borgmestre på Fyn, og i de ti fynske kommuner er der kun to, hvor det er kvinder der er øverste leder af administrationen og har titlen som kommnunaldirektør.

Ved folketingsvalget i juni 2019 blev kønsfordelingen i Folketinget, at der er 61,1 procent mænd og 38,9 procent kvinder. Det er den højeste procentdel nogensinde.

 
 
Foto: Søren Bidstrup/Scanpix

I regeringen er der syv kvinder ud af 20 ministre. Det svarer til en kønsfordeling på 65 procent mænd og 35 procent kvinder. Dermed er andelen af kvindelige ministre lavere end under de seneste tre regeringer.

Der findes flere lister over, hvor ligestillede verdens lande er. Ifølge en rapport fra World Economic Forum fra 2019 ligger Danmark på en 14. plads i verden, når det gælder ligestilling. Det er Island der topper listen. Ifølge organisationen er Island oppe på 87,7 procent af fuld ligestilling, mens Danmark til sammenligning er oppe på 78,2 procent fuld ligestilling. 

 
 
Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Rapporten beskriver dog nedslående, at det med den nuværende hastighed vil tage 100 år førend der er fuld ligestilling i hele verden.