I det fynske folks tjeneste

Lars Chr. Lilleholt

-

-


Navn: Lars Chr. LilleholtParti: VenstreBopæl: Kirkegårds Alle 33, 5000 Odense COpstillingskreds: Odense Vest 2. Kreds og Odense SydTillidsposter: Medlem af Folketinget siden nov. 2001. Medlem af Odense ByrådAntal stemmer FV2001: 4.454Kontakt: lcli@odense.dkPersonlig hjemmeside: www.lilleholt.dk


 

Video

Lars Chr. Lilleholt?s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Min politiske grundholdning er liberal. Jeg tror på, at lykken er personlig frihed. Jeg tror på individets fornuft og evne til at træffe de valg, der tjener den enkelte bedst. Jeg ønsker mere frihed for den enkelte borger. Jeg ønsker at leve i et frihedselskende og tolerant fællesskab, hvor systemerne er fleksible og reglerne retfærdige. Jeg ønsker, at mennesket kommer før systemet. Jeg ønsker og tror, at borgeren kan bestemme over sit eget liv.

Jeg er garant for, at VK-regeringen kan fortsætte med at fremlægge forslag, der stille og roligt vil gøre Danmark mere liberalt. Vi har gennemført, hvad vi lovede - og  mere til. Vi lovede et skattestop. Det har vi overholdt og samtidig gennemført skattelettelser for 10 milliarder. Vi lovede kortere ventelister. I dag er ventetiden til forundersøgelse og behandling på de 18 mest almindelige operationer faldet med 20 %. Vi lovede, at den enkelte ville få større personlig frihed. Regeringen har indført frit valg af hjemmehjælp, ældrebolig, skole, dagtilbud samt en fleksibel barselsorlov.

Med Venstre ved du, at det bli\'r til noget. At mere frihed går hånd i hånd med større tryghed.

Mit valgslogan lyder \"For dig og for Fyn\". Det gør det, fordi jeg arbejder for fynske interesser. Ingen sag er for lille, når fynboer og fynske virksomheder er kommet i klemme i stive regler. Vi skal arbejde sammen, hvis vi skal have mere vækst og udvikling til Fyn. Vi skal have lavere takster på Storebæltsbroen, og vi skal have flere forskningsmidler til Fyn. I dag får København 7 kroner, hver gang Fyn får 1 krone. Denne skævvridning i fordelingen af offentlige forskningsmidler skal ændres. God forskning og udvikling kræver flere penge. Og det kræver, at midlerne fordeles til hele landet.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Jeg vil nævne tre mærkesager. For det første skal taksterne på Storebælt ned, så broens vækstpotentiale kan realiseres fuldt ud. Takstnedsættelsen skal følges op af investeringer i infrastruktur og i støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen. For det andet vil jeg arbejde for en mere retfærdig fordeling af forskningsmidlerne, så Fyn og den kommende syddanske region får en større andel. I dag får Fyn 1 krone til forskning hver gang Københavnsområdet får 7 kroner. Det skal laves om. For det tredje vil jeg arbejde for at få flere statslige arbejdspladser til Fyn.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Fyn skal være bedre til at skabe viden og omsætte den til vækst. Vi skal have mere ud af, at Odense er en unviersitetsby. Vi skal styrke samarbejdet mellem universitet og erhvervslivet og samtidig gøre Fyn til et godt sted at være iværksætter. Det skal ske ved at gøre det offentlige bedre til at hjælpe og støtte iværksættere.

Desuden vil en nedsættelse af taksterne på Storebælt også bidrage til at skabe vækst på Fyn.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Regeringens stramme udlændigepolitik skal fastholdes. Vi skal stille krav til flygtingene/indvandrere om at lære dansk og tage anvist arbejde. Samtidig skal der sættes mere ind på at skabe jobs til udlændinge. Den bedste integration går via arbejdsmarkedet, ligesom det er den eneste måde, der kan gøre flygtninge/indvandrere selvforsørgende.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Landbruget bidrager kraftigt til at sikre den danske velfærd, ikke mindst med svineeksporten. Derfor skal landbruget fortsat have mulighed for at udvikle sig. Men der skal stilles skrappe krav til svinefarmene om at reducere lugtgenerne mest muligt. Nye svinefarme skal placeres væk fra beboelse, så naboer ikke generes af lugtgener. Der skal desuden satses på at reducere lugtgenerne og miljøbelastningen mest muligt bl.a. gennem forskning i gyllesepredning og etablering af biogasanlæg.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Kommunalreformen betyder, at vi får stærkere fynske kommuner, der er bedre rustet til at klare fremtidens velfærdsopgaver. Samtidigt sikrer kommunalreformen nærdemokratiet, fordi kommunerne får flere opgaver. Når kommunerne får flere opgaver, bliver afstandenmellem politikere og borgere mindre.

Den nye syddanske region betyder, at Fyn bliver del af et større fællesskab. Som del af den syddanske region vil Fyn have bedre mulighed for at sætte den politiske dagsorden i forhold til temaer som eksempelvis lavere brotakster og en mere retfærdig fordeling af forskningsmidlerne.