Lars Kaspersen

-

-


Navn:   Lars KaspersenParti: Det Radikale VenstreBopæl: Ved Højgård 12, 2880 BagsværdOpstillingskreds: Odense Syd 3. kredsTillidsposter:Antal stemmer FV2001:Kontakt: lars.kaspersen@tvdanmark.dk Personlig hjemmeside:
www.larskaspersen.dk

 

Video

Lars Kaspersens videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Jer er født på Fyn - nærmere bestemt i Svendborg. Jeg er Fynbo og kender Fyn selv om jeg i dag er bosat i Bagsværd, sammen med min kone Henriette og vores 2 børn Thomas og Louise. Stemmer man på mig får man en kandidat, der tror på at Det radikale Venstre skal stå frit. Vi skal præsentere vores egen politik uden taktiske hensyn til Socialdemokraterne eller andre. Det radikale Venstre er de seneste år blevet præget lidt for meget af den københavnske virkelighedsopfattelse. Jeg mener at jeg har mulighed for at levere en god modvægt til dette.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Som folketingskandidat og medlem af folketinget har man mulighed for at
påvirke de generelle regler, som også kommer til at påvirke Fyn. Noget af
det kommer jeg tilbage til under svar på punkt 3. Et eksempel på dette er
kampen for de frie grundskoler, som jeg gerne vil deltage i. Jeg har selv
mine rødder i en privat skole - Haarhs Skole i Svendborg - og jeg føler
meget stærkt for at der skal være et frit alternativ til den offentlige
skole. For mig er denne frihed til tage mere ansvar for undervisningen af
sine børn meget vigtig. Netop kommunalreformen vil øge behovet for frie
skoler, som alternativ til de kommunale skolelukninger, der er på vej. Det
er en stolt friskoletradition på Fyn, derfor er dette et landspolitisk tema
med stor betydning på Fyn.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Folketinget kan gøre meget. Ved at gennemføre den radikale skattereform med betydeligt lavere skatter på vores løn, så kan man skabe 50.000 nye
arbejdspladser i Danmark. Jeg har regnet mig frem til, at det kan blive op
til 5.000 nye jobs på Fyn - det vil batte noget. Det er så vigtigt at Fyn
og de fynske kommuner indretter en erhvervspolitik, der gør det muligt at
udnytte disse muligheder - hermed er stafetten givet videre....

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ved at kommuner, amt/region arbejder konkret og målrettet med dette. På det landspolitiske plan skal vi sikre, at der er ressourcer og fokus på
integrationen. Netop på dette punkt har regeringen endnu ikke leveret
varen. Man sagde at antallet af nye danskere i Danmark skulle ned, bl.a.
for at man bedre skulle kunne integrere dem. Men her er der desværre sket

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Miljøfarmene skal tilrettelægges både i størrelse og placering, så der er
plads til både mennesker og kultur. Jeg modtager gerne synspunkter  - også om dette - gennem min hjemmeside www.larskaspersen.dk.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Jeg tror reformen kan blive positiv for Fyn. Med regionen så får Fyn nye og større muligheder og får et større opland. Det kan forhåbentlig også øge mobiliteten af den fynske arbejdskraft. Det er tiltrængt og vil øge
velstanden på Fyn. Jeg frygter for miljøet i den nye struktur, og derfor er
der behov for at ændre strukturreformen på dette område.