Ledige i løntilskud erstatter ikke ordinært ansatte

Den aktive arbejdsmarkedspolitik og høje krav til aktivering af ledige betyder, at et stigende antal ledige aktiveres i løntilskudsjob, bl.a. i kommunerne.

Men de ledige i løntilskudsjob er ikke på nogen måde en erstatning for ordinært ansatte, hverken i private virksomheder eller i offentlige virksomheder.
- Der er dømt smalkost på de kommunale budgetter. Derfor er kommunerne nødt til at fyre. Det har intet at gøre med den aktive arbejdsmarkedspolitik, hvor ledige skal aktiveres i bl.a. private og offentlige løntilskudsjob, siger Niels Arendt Nielsen, kontorchef for KL's Arbejdsmarkedskontor.

Det er en logisk konsekvens af beskæftigelseslovgivningens regler, at stigende ledighed fører til stigende aktiveringsomfang.

Dermed er der også behov for flere løntilskudsjob på arbejdsmarkedet, både i kommunerne og i den private sektor.

Kommunerne ser meget gerne, at det private arbejdsmarked i højere grad bidrager til den samfundsopgave, som det er at stille pladser til rådighed for indsatsen for de ledige.

Statistikken viser, at netop løntilskudsjob er et effektivt aktiveringsredskab. Knap halvdelen af de ledige, der har været i privat løntilskudsjob, er i job et halvt år efter.

For ledige i offentligt løntilskudsjob er det knap hver tredje, der har fundet ordinært job efter et halvt år.