Legionærsyge på OUH

Nyt tilfælde af legionærsyge hos en patient på Odense Universitetshospital viser sig at komme fra sygehusets vandforsyning. Sygehusledelsen mener, at retningslinierne for at finde smittekilder bør ændres.

-

Nyt tilfælde af legionærsyge hos en patient på Odense Universitetshospital viser sig at komme fra sygehusets vandforsyning. Sygehusledelsen mener, at retningslinierne for at finde smittekilder bør ændres.


Tidligere på måneden blev der fundet legionella hos en patient, som gennem tre måneder har været indlagt skiftevis på Esbjerg-Varde Sygehus og Odense Universitetshospital.


Seruminstituttets retningslinier pegede på, at smitten måtte stamme fra Esbjerg-Varde Sygehus. Men siden viste det sig, at der var tale om en legionella-type, som hidtil kun er fundet på Odense Universitetshospital.


Patienten er i bedring, men sygehusets vandforsyning er blevet tømt og er ved at blive renset. Vandet bliver ikke brugt, før målingerne viser at Seruminstituttets anbefaling er opfyldt.


Den ny viden har fået sygehusets ledelse til at se anderledes på et andet tilfælde af legionærsyge i sommer. Også dengang pegede retningslinierne på en smittekilde udenfor Odense Universitetshospital.


-Vi må tage til efterretning, at også i dette tilfælde må patienten være smittet her på sygehuset, siger Cheflæge Peter Frandsen, Odense Universitetshospital.


Han slår til lyd for, at Seruminstituttets retningslinier bør gås efter i sømmene. Især med hensyn til den tid, det tager fra smitten påføres til symptomerne viser sig.