Lejere betaler frivilligt for meget i husleje

116 lejere i en privat ejendom i Odense finder sig frivilligt i at betale 6000 kr. for meget i husleje. 15 lejere i ejendommen har klaget og efterfølgende fået nedsat deres husleje. Men resten af lejerne har ikke klaget og må derfor fortsat betale for meget i husleje. Odense Kommune vil nu have reguleret boligsikringen for alle lejere.

-

116 lejere i en privat ejendom i Odense finder sig frivilligt i at betale 6000 kr for meget i husleje. 15 lejere i ejendommen har klaget og efterfølgende fået nedsat deres husleje. Men resten af lejerne har ikke klaget og må derfor fortsat betale for meget i husleje. Odense Kommune vil nu have reguleret boligsikringen for alle lejere.


I efteråret 2000 fik en lejer i advokat Lars Grønborgs ejendom på Saxovej i Odense nedsat sin husleje med 557 kr. om måneden. Efterfølgende skrev Lejer Forening Odense ud til samtlige 131 lejere i Skytteparken og gjorde dem opmærksomme på, at de betalte over 6000 kr.  for meget i husleje om året.


15 ud af 131 klagede
Efter henvendelsen klagede yderligere 15 lejere til huslejenævnet, og samtlige lejere fik derpå nedsat deres husleje med 557 kr. om måneden. Men de resterende 116 lejere har ikke reageret på oplysningen om, at de betaler for meget i husleje. Og udlejeren Lars O. Grønborg vil ikke frivilligt nedsætte huslejen for alle lejere.


\"Jeg går ud fra at de 116 lejere er tilfredse med deres husleje - ellers havde de vel klaget. Jeg syntes, at huslejen er yderst rimelig, så derfor nedsætter vi den kun for de lejere, der vinder en sag ved huslejenævnet\", siger Lars O. Grønborg.


Ekstraindtægt på trekvart million
Når Grønborg undlader at nedsætte huslejen for de 116 lejere betyder det, at advokaten kan få en årlig ekstraindtægt på 775.000 kr.


Men den manglende huslejenedsættelse betyder samtidig, at Odense Kommune risikerer at udbetale for meget i boligsikring til de 116 lejere. Lejligheden er på 19 kvadratmeter og det betyder, at det fortrinsvis er unge og ældre med små indtægter, der bor i lejlighederne, og dermed er berettiget til at modtage boligsikring fra Odense Kommune.


Kommunen vil se på sagen
Boligsikringen bliver blandt andet fastsat udfra huslejens størrelse, og hvis huslejen er for høj, bliver boligsikringen tilsvarende høj. I følge Odense Kommune modtager omkring halvdelen af de 131 lejere boligsikring.


Odense Kommune vil dog ikke uden videre acceptere at betale for meget i husleje.


\"Vi vil nu gennemgå de resterende 116 lejemål og udbetale boligsikring efter den husleje huslejenævnet har fastsat\", siger Jørgen Overgaard, funktionsleder i Odense Kommunes Boligsikringsafdeling.


Dermed kan de 116 lejere, der ikke har klaget over deres huslejer nu se frem til at modtage mindre boligsikring, selvom deres husleje ikke er blevet nedsat.


Gammel lov betyde mindre husleje
Det er en lov fra 1996, der betyder, at de 131 lejere i Skytteparken i Tarup betaler en for høj husleje. Loven siger, at huslejen i private ejendomme skal fastsættes efter budgetleje og udgifter til forbedring. Udlejeren må ikke længere anvende begrebet \"det lejedes værdi\".


Den nye lov har også betydet huslejenedsættelser i flere andre ejendomme i Odense på helt op til 1400 kr om måneden.