Lene Høsthaab

-

-


Navn: Lene HøsthaabParti: VenstreBopæl: Mosevænget 13, 5750 RingeOpstillingskreds: FaaborgTillidsposter:  Medlem af kommunalbest. i Ringe, ViceborgmesterAntal stemmer FV2001:Kontakt: lene@hoesthaab.dkPersonlig hjemmeside: www.hoesthaab.dk

Video

Lene Høsthaabs videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Vælgeren skal stemme på mig, fordi jeg er en erfaren politiker. Jeg har siden jeg var 28 år været  vandt til at tage ansvar og være den politiske ansvarlige for et stort område med mange ansatte og et stort budget.
Samtidig har jeg stadig masser af energi og gå-på-mod som skal bruges til at repræsentere Fyn i Folketinget.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Fyn skal profilere sig på turisme, som er i kraftig fremgang. Samtidig skal vi forstå at udnytte Syddansk Universitetscenter, Forskerparken og OUH, som tilsammen kan være med til at skabe nye arbejdspladser indenfor - og ved hjælp af forskning og innovation.
Brotaksterne skal sættes ned, da de hindrer både varer og menneskers fri færden mellem landsdelene.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Vi skal dels få flere fynske arbejdspladser ved hjælp af de i punkt 2 nævnte områder. Derudover er det vigtigt, at vi sikrer uddannelse og efteruddannelse til alle. Det er meget vigtigt at højne uddannelsesniveauet, da vi har set at stadig flere jobs til ufaglærte forsvinder til udlandet.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Den bedste - og eneste vej til integration af indvandrere/flygtninge er, at de lærer sproget og får mulighed for at få et job. Vi har set mange gode eksempler fra f.eks. fynske gartnerier, der har taget indvandrere ind, og ved en kombination af arbejde og mulighed for at lære sproget, givet dem en god start i Danmark. Ved at fastholde den faste udlændingepolitik frigøres ressourcer til at give dem, der kommer til landet de bedst mulige betingelser.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Inden der gives tilladelser til flere svinefarme, skal miljøproblematikken vendes, så man sikrer at reglerne f.eks. om dyreenheder/ha og miljøfølsomme områder overholdes. Derudover kan vi håbe at den intensive forskning kan gøre noget ved lugten fra svinestaldene, så det ikke er et lugtproblem at bo nabo til en svinefarm.  Endelig skal man sikre sig mod overproduktion, når der endelig er givet en tilladelse.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Kommunalreformen får en del konsekvenser for opgavefordelingen på Fyn, fordi ansvaret for mange af opgaverne flyttes fra amtet til kommunerne og de fleste kommuner samtidig bliver større. Mest direkte mærkes ændringerne for de ansatte i amt og kommuner, da deres arbejdsplads helt sikkert bliver anderledes end i dag. Mange skal ansættes andre steder, have andre kolleger og i mange tilfælde også andre arbejdsopgaver.
For borgeren skulle der helst ikke være den store forskel i hverdagen. De fleste af de institutioner, som vi kender i dag - børnehaver, skoler, specialinstitutioner m.v. vil fysisk blive liggende, hvor de ligger i dag. Det skulle gerne være mere logisk for den borger, der har et problem eller et spørgsmål, at komme i kontakt med det offentlige, da der fremover kun er én indgang, nemlig via kommunen.