I det fynske folks tjeneste

Levende hegn skal redde hasselmusen

Et 10 meter bredt levende hegn langs den kommende motorvej i Svendborg skal redde den sjældne og truede hasselmus. Det nye forslag fra Vejdirektoratet betyder, at et bredt bælte med vegetation skal plantes på vestsiden af motorvejen og ved alle til- og afkørsler.

-


Et levende hegn langs motorvejen skal redde den truede hasselmus

Et 10 meter bredt levende hegn langs den kommende motorvej i Svendborg skal redde den sjældne og truede hasselmus. Det nye forslag fra Vejdirektoratet betyder, at et bredt bælte med vegetation skal plantes på vestsiden af motorvejen og ved alle til- og afkørsler.

Hidtil har Vejdirektoratet haft to forslag til den sidste del af motorvejen i Svendborg. Men fundet af hasselmus i skovene nord for Svendborg har tvunget direktoratet til at revidere begge sine udkast. Hasselmusen er nemlig opført som en strengt beskyttet dyreart i et EU-direktiv.

De nye forslag fra Vejdirektorartet betyder, at der skal plantes et såkaldt levende hegn med blandet vegetation langs motorvejen nord for Svendborg. Området bliver i alt på omkring 20.000 kvadratmenter og skal erstatte de områder, hvor hasselmusen lever i dag.

Samtidig foreslår Vejdirektoratet at cykelruterne langs Ring Nord bliver fastholdt.

Fyns Amt og kommunerne i området skal nu forholde sig til de to nye forslag og først herefter træffer Vejdirektoratet en endelig beslutning om motorvejens afslutning i Svendborg.