I det fynske folks tjeneste

Leverer gratis strøm

Siden november har 30 solpaneler hos Tue Toft leveret strøm til Energi Fyns El-net, og det skulle give penge ned i lommen på Tue Toft. Men det gør det bare ikke.

01:52

1 af 2

Energi Fyn har nemlig endnu ikke kunnet udskifte hans el-måler.

Sidste år eksploderede antallet af solcelleanlæg på Fyn.

Næsten fire tusinde nye anlæg blev sat op i Energi Fyns dækningsområde, de fleste i løbet af de tre efterårsmåneder, fra da politikerne begyndte at snakke om at ændre loven om og til det skete.

Det har skabt ventetid for solcelleejerne.

Flere forklaringer

Det tager energi Fyn halvanden time at behandle en ansøgning om et nytsolcelleanlæg, så de mange anlæg har givet en ekstra arbejdsbyrde på 6000 timer.

Hertil kommer den tid det tager for en installatør at køre ud til kunden og skifte måleren.

Og samtidig har det også være svært at skaffe ny målere hurtigt nok.

Solcelleejere kan tjekke, om de har den rigtige elmåler her.