I det fynske folks tjeneste

Lidt færre ledige på Fyn

De nyeste ledighedstal viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i Syddanmark er steget med 24 personer fra oktober til november 2012. Men på Fyn er flere kommet i arbejde.

I hele landet er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 165 personer eller 0,1 procent og i Syddanmark er ledigheden ligeledes steget med 0,1 procent Syddanmark følger dermed mønstret for hele landet.

Udviklingen i Syddanmark dækker over, at den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 0,4 procent i Sydjylland, mens den på Fyn er faldet med 0,4 procent fra oktober til november 2012.

Ledigheden på Fyn er faldet med 59 personer i perioden, hvor den er steget med 82 personer i Sydjylland. Det viser de nyeste tal fra Beskæftigelsesregion Syddanmark.

Ledighedstal fordelt på kommuner

I Syddanmark er der geografisk en højere ledighed på Fyn end i Sydjylland, hvor Billund har den laveste ledighed på 3,5 procent efterfulgt af Varde med 4 procent.

På Fyn ses den højeste ledighed i Kerteminde og Odense, mens ledigheden er lavest i Middelfart.

Læs mere her