I det fynske folks tjeneste

Lidt flere søger på gymnasiet

De fynske gymnasier og HF-uddannelser har fået lidt flere ansøgere i 2009 end i 2008. Nogle af skolerne har dog oplevet en nedgang.

Lidt flere unge fynboer går efter huen

I alt har 2950 unge søgt på gymnasiet eller HF i 2009. I 2008 var tallet 2885, så der er sket en stigning på 2,3 procent. 

Tallet dækker dog over, at nogle gymnasier oplever en stærk vækst, mens andre oplever et tilsvarende markant fald i søgningen.

For eksempel har 376 søgt ind på Odense Katedralskole i 2009 mod 311 i 2008.

Sct. Knuds Gymnasium i Odense har fået 301 ansøgere mod 260 i 2008.

Modsat er Nyborg Gymnasium gået ned på 154 ansøgere i 2009 mod 194 i 2008 og Middelfart Gymnasium er faldet fra 168 ansøgere i 2008 til 137 i 2009.

De mest søgte skoler er nu så overbelagt, at de er nået bristepunktet, oplyser Jens Thodberg Bertelsen, der er rektor på Odense Katedralskole.

Undervisningsministeriet har taget fat på at skabe mere plads. I første omgang på Tornbjerg Gymnasium og Sct. Knuds Gymnasium i Odense.