Lige store blokke i amtet hvis det står til fynske skoleelever

25 procent af 565 adspurgte skoleelever på Fyn ville stemme socialdemokratisk til amtsrådsvalget, hvis der var valg i dag. 20 procent ville stemme på Venstre. Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti ville samlet have 44 procent af stemmerne. Det samme ville Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

-

25 procent af 565 adspurgte skoleelever på Fyn ville stemme socialdemokratisk til amtsrådsvalget, hvis der var valg i dag. 20 procent ville stemme på Venstre. Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti ville samlet have 44 procent af stemmerne. Det samme ville Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.


De 565 elever repræsenter flere fynske ungdomsuddannelser, og resultatet er et af flere, som en række amter har samlet under fællestitlen \"Valget er dit\". Amterne har arrangeret prøvevalg på nogle udvalgte uddannelses-institutioner.


De resultater viser også, at de unge synes at sygehusområdet er det vigtigste i amtet tæt forfulgt af - måske ikke overraskende - uddannelsesområdet.


På landsplan har ialt 2680 elever stemt ved prøvevalg. Her er resultatet ikke helt som på Fyn. 25 procent har stemt på Venstre, 23 procent på Socialdemokratiet.