I det fynske folks tjeneste

Ligestillingen halter i fynske kommuner

Selvom de fleste ansatte er kvinder, er der meget få kvinder i kommunale topstillinger. Ni fynske kommuner arbejder i mindre omfang med ligestilling, mens kun en kommune arbejder meget med emnet.

Kommuner er kønsopdelte arbejdspladser

I gennemsnit er 77% af de kommunalt ansatte kvinder. Alligevel er 82% af topposterne i kommunerne besat af mænd. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af ministeriet for ligestilling.

Det ser dog lidt bedre ud på mellemlederniveau, hvor kvinder nærmer sig halvdelen af stillingerne.

Generelt viser undersøgelsen dog, at kommunerne er stærkt kønsopdelte arbejdspladser med store udfordringer på ligestillingsområdet.

Gudme i bund

På Fyn er det kun Odense Kommune, der arbejder meget med ligestilling.

Ni kommuner arbejder i mindre omfang med ligestilling. Helt galt er det i Gudme, der ligger nummer syv på bund 10-listen over de kommuner hvor ligestillingen har det dårligst.

Undersøgelsen bygger på kommunernes egne indberetninger på et elektronisk spørgeskema. Ministeriet for ligestilling har derefter bearbejdet svarene og udformet forskellige opgørelser over ligestillingens tilstand i de enkelte kommuner.

Se hele redegørelsen om ligestilling