I det fynske folks tjeneste

Lille optimisme hos fynske ledere

Optimismen kan ligge et lille sted, når de privatansatte ledere på Fyn og øerne vurderer udviklingen i 2013. Kun 15 procent vurderer, at beskæftigelsen vil stige i første halvdel af 2013.

- Tallene tyder på, at nedgangen er stoppet nu, at virksomhederne er ved at konsolidere sig, siger afdelingsformand for Lederne Fyn, Karsten Kjærby.

Til gengæld forventer næsten halvdelen af lederne, at det kommende halve år vil byde på stigende overskud og omsætning på de fynske virksomheder. Det viser en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne.

Vurderer at eksportkurven vil pege opad

Helt konkret vurderer kun 15 procent af de adspurgte på Fyn og øerne, at beskæftigelsen vil stige i første halvdel af 2013. Hovedparten, 68 procent, tror, at beskæftigelsen vil være omtrent uændret, mens 17 procent kalkulerer med et fald.

Til gengæld tror 44 procent, at omsætningen vil stige på Fyn de kommende seks måneder, mens 41 procent forventer det samme for overskuddet. 45 procent vurderer, at eksportkurven vil pege opad.

- Tallene tyder på, at nedgangen er stoppet nu, at virksomhederne er ved at konsolidere sig, og at der derfor på sigt vil komme flere job. I perioder kan vi alle yde en ekstra indsats, men når vi ikke kan løbe hurtigere, begynder virksomhederne at ansætte. De store fyringsrunder er forhåbentlig overstået på Fyn, og der er ingen tvivl om, at vi er meget tættere på en lysere fremtid økonomisk set, end vi var for to år siden, siger afdelingsformand for Lederne Fyn, Karsten Kjærby.

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar indsamlet ultimo november 2012 fra 1.371 ledere, heraf 101 fra Fyn og øerne. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor.