I det fynske folks tjeneste

Lilleholt om kaos: - Det ser skidt ud for letbanen

Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune svarer ikke fyldestgørende på spørgsmål om letbanen, mener byrådsmedlem Christoffer Lilleholt (V).

Foto: Alex Syrik

- Det ser skidt ud for letbanen. 

Sådan beskriver byrådsmedlem Christoffer Lilleholt (V) den nuværende situation for Odense Letbane. Det sker, efter interne dokumenter har afsløret, at flere entreprenører kritiserer Odense Letbane for at hvile på et mangelfuldt projektmateriale og være for sløve i optrækket med betalingen for gennemført arbejde.

Derfor har Christoffer Lilleholt stillet Borgmesterforvaltningen spørgsmål om striden mellem Odense Letbane og de entreprenører, der arbejder på projektet. Det sker på baggrund af TV 2/Fyns dækning af sagen.

Læs også Internt notat: Letbanen skylder også penge til andre entreprenører

Når jeg læser det, synes jeg ikke, man får svar

Christoffer Lilleholt (V)

Lilleholt vil blandt andet gerne vide, hvad Borgmesterforvaltningens oplevelse er af et dialogmøde, som fandt sted 25. november.

Ifølge notatet, som TV 2/Fyn er i besiddelse af, "optrådte CEO direktør, Mogens Hagelskær, fjendtligt og afvisende over for dialog med Barslund, og han var direkte provokeret af, at der havde været henvendelse til kommunens politiske niveau." 

- Først og fremmest håber jeg, at letbanen hurtigt får styr på det her, siger Christoffer Lilleholt.

Opdatering

  • 20. dec 2019 kl. 10:29 Opdateret med svar fra Borgmesterforvaltningen.

"Sædvanlige tvister"

Svarene på de omtalte spørgsmål til Borgmesterforvaltningen kom, allerede inden der var gået 12 timer. Det er usædvanligt, forklarer Lilleholt.  

- Til sammenligning blev et spørgsmål, jeg stillede om fjernvarmen 20. november, først besvaret 19. december, siger han. 

Læs også Odense Letbane kræver arbejdet genoptaget

Han mener dog ikke, at de svar, han har fået, er fyldestgørende. Til spørgsmålet om Borgmesterforvaltningens kendskab til eventuelle stridigheder mellem Odense Letbane og andre entreprenører end Barslund skriver stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen: 

Sådan spørger Lilleholt

  • Hvad er Borgmesterforvaltningens oplevelse af det omtalte møde i artiklen og det interne notat?
  • Kender Borgmesterforvaltningen til andre entreprenører end Barslund som Odense Letbane ligger i strid med, og i så fald hvor mange og hvor stort et beløb drejer det sig om?
  • Hvad er Borgmesterforvaltningens syn på mulige løsninger i denne strid, der omtales i medierne?

- Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at der er tale om helt sædvanlige entrepriseretlige tvister mellem entreprenør og bygherre. Det er sædvanligt, at der i forbindelse med store som små entrepriser opstår tvister mellem de to parter, som må løses – ultimativt gennem voldgiftsinstituttet.

- Når jeg læser det, synes jeg ikke, man får svar, siger Christoffer Lilleholt.

I stedet mener han, man taler en konflikt ned og giver Odense Letbanen fortsat mulighed for kun at udtale sig gennem pressemeddelelser. 

- Selvfølgelig er der masser af tvister, men det er også vigtigt at understrege, at sådan en strid er en yderste konsekvens, som svarer til at strejke, siger han.

Lækkede dokumenter

Oplysningerne om uenigheden mellem Odense Letbane og flere entreprenører er kommet via lækkede dokumenter. Uden uddybning kan det derfor være svært at få det fulde overblik over situationen. 

- Vi ved ikke, hvor meget af det der er sandt, siger Christoffer Lilleholt.

Men de lækkede dokumenter er ikke det eneste, der gør det svært at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

Læs også Arbejdet står fortsat stille: Odense Letbane i dialog med Barslund

- I og med at vi har oprettet Odense Letbane som et selskab, begrænser det vores muligheder som byrådsmedlemmer for at få indsigt i processen, siger han.

Christoffer Lilleholt ærgrer sig over de ekstra udgifter og gener, striden kommer til at koste odenseanerne og dem, der bruger byen. 

Sådan svarer Borgmesterforvaltningen

  • Hvad er Borgmesterforvaltningens oplevelse af det omtalte møde i artiklen og det interne notat?

Borgmesteren og Borgmesterforvaltningen har ikke deltaget i noget møde om sagen.

 

Borgmesteren blev den 21. november kontaktet af Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius. Henvendelsen blev videresendt til mig. På den baggrund havde jeg en telefonsamtale med Torben Liborius, hvor jeg gjorde det klart, at der er tale om et rent selskabsanliggende, da det er kontraktuelle forhold, der er uenighed om. Jeg udvirkede på det grundlag, at Torben Liborius kom i kontakt med Odense Letbanes adm. direktør Mogens Hagelskær, der så efterfølgende har holdt det/de omtalte møder.

 

  • Kender Borgmesterforvaltningen til andre entreprenører end Barslund som Odense Letbane ligger i strid med, og i så fald hvor mange og hvor stort et beløb drejer det sig om?

I forbindelse med de kvartalsvise ejermøder mellem Odense Letbane og Odense Kommune modtager Odense Kommune til orientering de direktionsrapporter om  fremdrift, projektøkonomi og risici, som bliver præsenteret for selskabets bestyrelse. Tilsvarende bliver Økonomiudvalget årligt orienteret.

 

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at der er tale om helt sædvanlige entrepriseretlige tvister mellem entreprenør og bygherre. Det er sædvanligt, at der i forbindelse med store som små entrepriser opstår tvister mellem de to parter, som må løses – ultimativt gennem voldgiftsinstituttet. Det er netop også grunden til, at der er etableret et system til at håndtere sådanne tvister.

 

Endelig bemærker Borgmesterforvaltningen, at det omtvistede beløb er en minimal andel af den samlede entreprisesum og at tvisten efter Borgmesterforvaltningens oplysninger ikke får betydning for hverken den samlede økonomi eller færdiggørelsen af letbanen.

 

  • Hvad er Borgmesterforvaltningens syn på mulige løsninger i denne strid der omtales i medierne?

Der er efter Borgmesterforvaltningens opfattelse tale om et selskabsanliggende, hvorfor forvaltningen ikke har noget syn på mulige løsninger.

Odense Byråd etablerede netop Odense Letbane P/S for at sikre en professionel håndtering af opførelsen af Odense Letbane. Det er Borgmesterforvaltningens oplevelse, at såvel organisation, administration som bestyrelsen for Odense Letbane agerer meget professionelt og håndterer tvister efter sædvanlig praksis på området.

 

Skulle du alligevel ønske yderligere oplysninger om sagen vil jeg anbefale, at du kontakter adm. direktør Mogens Hagelskær hos Odense Letbane.

Se mere