I det fynske folks tjeneste

Lindø-arbejdere skal have flere penge

Efter lang tids venten er de 105 millioner kroner fra EU's globaliseringsfond endelig blevet frigivet.

Nu søges der allerede om flere penge, så de afskedigede Lindø-folk og medarbejdere hos underleverandører kan få samme tilbud om afklaring af deres beskæftigelse.

- Alle bør have samme tilbud om afklaring af deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Derfor vil vi nu søge om ca. 30 mio. kr. ekstra fra EU, så vi også kan give de sidst afskedigede samme gode tilbud som dem, der blev afskediget først, siger rådmand Peter Rahbæk Juel (S), Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune.

Peter Rahbæk Juul glæder sig samtidig over, at de bevilgede EU-penge endelig frigives:

- Når vi nu får pengene, kan vi fortsætte de uddannelsesforløb og målrettede indsatser, vi har planlagt for de afskedigede. Det er vigtigt at fortsætte - der er stadig behov for en ekstraordinær indsats med de udfordringer, vi står overfor på arbejdsmarkedet.

For at hjælpe de mange berørte Lindø-folk er der oprettet en særligt tilrettelagt uddannelse. Her vurderer man og udvikler de lediges kompetencer. Dermed finder man frem til, hvilke indsatser der kan gøres for at supplere jobcentrenes tilbud, så de lediges kompetencer passer til efterspørgslen.
 
I Odense Kommune har man særlig mærket, at Lindømedarbejderne har været interesserede i at blive omskolet til energiteknologisektoren samt bygge og anlæg.
 
Uddannelsen er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og Kerteminde Kommune.
 
Så snart den endelige lukning af værftet er varslet, så vil den næste ansøgning om penge altså blive sendt afsted til EU. Således kan de medarbjedere, som er afskediget efter 31. januar i år også få del i Globaliseringsfondsmidlerne.

- Vi forventer at have en ny ansøgning klar til EU i efteråret. Vores mål er at dække flest mulige ledige, så vi kan sikre kompetenceløft til de her mennesker efter Lindø-værftets lukning, fortæller Annette Vilhelmsen, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Kerteminde Kommune.

Beløbet på 30 millioner kroner er en konsekvens af erfaringerne fra den hidtige indsats. Flere af de afskedigede arbejdere har nemlig selv fundet arbejde grundet de højere konjunkturer.