Lindø Industriparks kraner skovler penge ind

Overskuddet før skat steg fra 13 til 33 millioner kroner sidste år. Omsætningen er nu på 132 millioner kroner.

Aldrig har der været så meget aktivitet i Lindø Industripark.

Industriparken, der er ejet af Odense Kommune, havde et gyldent 2016.

Foruden en udlejningsprocent på 85 sidste år, havde industriparkens kraner og løfteudstyr så mange opgaver, at indtjeningen før skat steg fra 13 til 33 millioner kroner.

Til trods for et mindre fald i udlejningen forventer industriparkens ledelse yderligere efterspørgsel efter værksteder og projektarealer.

Ifølge ledelsesberetningen i det netop offentliggjorte regnskab forventes en mindre nedgang i kranydelserne i år som følge af næste støtte projekt i industriparken i 2. kvartal 2017. 

Odense Havn og Lindø Industripark fusionerede den 1. januar i år, og det forventer ledelsen vil give større klarhed og kundetilfredshed, idet man så kan optræde og præsentere sig udadtil som én enhed.

Der er i øjeblikket 100 virksomheder i Lindø Industripark og et sted mellem 2.200 og 2.700 ansatte - det samme som, da Lindøværftet lukkede. 

I indeværende år har industriparken udlejet over 90 procent af sine lejemål og igangsætter i nær fremtid yderligere udvidelse af industriparken for 25 millioner kroner, oplyste direktør Carsten Aa i sidste måned til TV 2/Fyn.

Den voldsomme aktivitet er fortsat ind i 2017, hvor Bladt har oplyst, at der skal ansættes yderligere 100 mand, mens Vestas aktuelt søger 145 ansatte til vindmølleproduktionen.