I det fynske folks tjeneste

Lindø med i udvikling af miljørigtig skibsfart

Danske virksomheder, rederier og forskningsinstitutioner inden for Det Blå Danmark vil gøre indsats for klimaet og miljøet. Lindø-værftet er med i projektet.

Under overskriften 'Green Ship of the Future' tager de involverede virksomheder et stort skridt for at nedbringe udledningen af CO2 og begrænse forurening fra skibe.

Deltagerne er A.P. Møller-Mærsk A/S, MAN Diesel A/S, Aalborg Industries A/S, Odense Staalskibsværft A/S, FORCE Technology, Dansk Center for Maritim Teknologi og Søfartsstyrelsen.

- Green Ship of the Future er endnu et eksempel på, at regeringen tager udfordringen op på klima- og miljøområdet. Vi er her gået sammen med virksomheder og forskning om at tilføre fornyet energi til at udvikle klima- og miljørigtige løsninger i den maritime verden, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

- Vi lever op til visionen om at være Europas førende søfartsnation og går forrest i arbejdet med at sikre, at dansk skibsfart bliver endnu mere klima- og miljøvenlig, siger Bendt Bendtsen.

Visionen er at udvikle miljø- og energieffektive teknologier, som skal nedbringe emissioner fra skibsfarten. Det skal ske ved, at konkrete forsknings- og innovationsprojekter knyttes sammen under titlen Green Ship of the Future.

Resultaterne af samarbejdet i 'Green Ship of the Future' bliver en vigtig del af det udstillingsvindue, som skabes for dansk erhvervsliv i forbindelse med Klimakonferencen i 2009.