Lisette Storm Jakobsen

-

-


Navn: Liselotte Storm JakobsenParti: KristendemokraterneBopæl: Klokkens Kvarter 88, 5220 Odense SØOpstillingskreds:Tillidsposter: Kandidat til EU-parlamentsvalget 2004Antal stemmer FV2001:Kontakt: wella@kristianw.dkPersonlig hjemmeside:


 

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Man skal stemme på mig, hvis man mener, at jeg er den kandidat hvis holdninger er tættest på ens egne.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Jeg har ikke desideret nogle fynske mærkesager, men jeg vil sørge for at Fyn stadig er et godt sted at arbejde og bo.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Ved at sikre infrastrukturen og gøre det attraktivt for nye virksomheder at flytte til Fyn.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Jeg mener at en styrket integration blandt andet kan ske ved en styrkelse af de frivillige organisationer og når man snakker integration, spiller virksomhederne også en stor rolle.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Der er plads til flere men placeringen skal ske med omhu, da det giver mange gener for naboer.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Jeg håber kommunalreformen vil styrke Fyns yderområder, for det er der brug for.