Livsfarlige legepladser

Rudkøbing kommune har undersøgt sine legepladser, og rapporten er alarmerende. Stort set alle legepladserne har problemer med sikkerheden - nogle endda så meget at de bliver betegnet som livsfarlige.

-

Rudkøbing kommune har undersøgt sine legepladser, og rapporten er alarmerende. Stort set alle legepladserne har problemer med sikkerheden - nogle endda så meget at de bliver betegnet som livsfarlige.

På Rudkøbing skole og Longelse skole er der nu sat skilte op på legepladserne med teksten \"Adgang forbudt! Farligt\". Det er især legeredskaber med trin, der er farlige. På mange af dem er afstanden imellem trinene forkert, så et barn kan få hovedet i klemme.

\"At sætte skilte op og advare er hvad vi kan gøre, indtil tingene er bragt i orden. Vi har allerede ansøgt om at få frigivet de nødvendige penge og bestilt det kommunale Projektværkstedet til at lave ændringerne,\" fortæller viceskoleinspektør Poul Eriksen til den lokale ugeavis Øboen.

Et alvorligt problem

Også forenings-legepladser har problemer med sikkerheden. Blandt andet legepladserne i Ørstedsparken og ved Skudehavnen udgør en potentiel fare for legende børn.

Undersøgelsen af legepladserne har stået på i længere tid, og nu ligger rapporten klar.

\"Vi må konkludere, at der er nogle legepladser der skal gøres noget alvorligt ved,\" siger Christian Reventlow, der er chef for kommunens Børne- og kulturforvaltning, til Øboen.